Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Belvízvédelmi fokozatok

2011.01.31

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz és belvízvédekezésről

A belvízvédekezési készültség

19. § (1) Az I. fokú készültséget kell elrendelni, ha

a) a belvizek összegyülekezése miatt intézkedéseket kell tenni arra, hogy a belvízvédelmi szakasz főcsatornái befogadóképesek legyenek;

b) a várható belvizek befogadása érdekében a főcsatornák előürítését, jégtelenítését vagy a hóval betemetett szakaszok tisztítását kell elvégezni;

c) a belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt.

(2) A II. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha az odavezetett belvizek következtében a      szivattyútelepeket és egyéb vízkormányzó műtárgyakat kétműszakos üzemben kell      működtetni.

(3) A III. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha a védelmi szakasz területén a      szivattyútelepek névleges ésszteljesítményük legalább 75%-ával folyamatosan üzemelnek,      vagy a levezető kapacitás elégtelensége miatt a belvizek visszatartását, illetőleg      szükségtározását kell elrendelni.

(4) Ha a VIZIG működési területén a belvízi elöntés olyan méreteket ölt, hogy a belvíz lakott      területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további      elöntések várhatók, a vízügyi igazgató - a védelmi bizottság elnökének egyidejű      tájékoztatásával - köteles a Törzs vezetője útján a miniszternek javaslatot tenni a      rendkívüli készültség elrendelésének kezdeményezésére.

(5) A VIZIG szakasz-védelemvezetője a belvízvédelmi rendszerben védekező szervezetek      védekezését köteles összehangolni, tevékenységüket a főcsatornákon folytatott      védekezésnek alárendelni.

(6) Amennyiben a belvízzel elöntött területekről a befogadók (csatornák, tározók,      szükségtározók) teltsége miatt a vizek késleltetett vagy szakaszos levezetése nagy      területekre tartósan fennáll, a mentesítést a következő sorrendben kell végrehajtani: lakott      területek, ipari létesítmények, közlekedési vonalak, mezőgazdaságiterületek, azon belül      ültetvény, vetés, szántó, erdő, legelő, egyéb.

(7) Az elöntések kiterjedésének meghatározása, illetőleg a beavatkozások megtervezésének elősegítése érdekében, szükség szerint, a Törzs tájékoztatásával, gondoskodni kell a légi megfigyelésről.

(8) A készültség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az elrendelés oka megszűnt.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.