Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Projektek 2007-2013

2010.06.14


 

 

Az Európai Unió 6 éves időszakokban hirdeti meg pályázati forrásait. A 2007 és 2013 közötti tervezési időszakban az Igazgatóság 11 projekt megvalósítását tűzte ki célul. A két utolsó pályázatot ez év végével zárta le az igazgatóság, így immár kijelenthető, hogy mind a 11 projektet sikeresen befejezte a TIVIZIG. Így a vízügyi célokra összességében mintegy 10 milliárd forintos Európai Uniós és Magyar Kormányzati támogatást használt fel eredményesen az igazgatóság.

 

Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben

KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001

Teljes költség 4,64 milliárd forint. Megvalósult 44 km töltéserősítés, megépült 34 km árvízvédelmi út a töltéskoronán, felújítottak 25 db műtárgyat és 15 gátőrtelepet és megtörtént a hullámtéri erdők rendezése is. Megvalósítás kezdete 2011. október 10. befejezése 2015. december 31.

 

Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és Rakamaz között

KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0003

Teljes költség 2,035 milliárd forint. Megvalósult 37,5 km töltésfejlesztés, megépült 4,5 km árvízvédelmi út a töltéskoronán, felújítottak három szivattyútelepet, két gátőrházat és egy zsilipet. Megvalósítás kezdete 2011. november 30. befejezése 2015. november 30.

 

TIKÖVIZIG Vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem

ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0007

Teljes költség 995 millió forint. Mintegy 201 km vízelvezető csatorna rekonstrukciója, kotrása történt meg, valamint felújítottak 19 szivattyútelepet, ami magában foglalta a gerebek, szállítószalagok rekonstrukcióját és 11 szivattyú felújítását, valamint 11 szivattyútelepen épület felújítási munkákat is végeztek. Megvalósítás kezdete 2010. február 25. befejezése 2012. február 29.

 

TIKÖVIZIG Vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem – szivattyútelepek

ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0006

Teljes költség 392 millió forint. Összesen 18 szivattyútelep rekonstrukciója valósult meg. A munkálatok során 13 db búvár szivattyú beépítése, 4 db mozgógereb felújítása, 2 ferde szállítószalag beépítése és 11 db szivattyú rekonstrukciója történt meg, valamint 5 szivattyútelepen épület felújítási munkákat is végeztek. Megvalósítás kezdete 2010. október 20. befejezése 2012. július 31.  

 

TIKÖVIZIG Vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem – belvízcsatornák

ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007

Teljes költség 795 millió forint.  Mintegy 103 km vízelvezető csatorna felújítása történt meg. A beavatkozások között szerepelt kotrás, rézsű helyreállítás, mederburkolat helyreállítás, depóniarendezés és mederáthelyezés. Megvalósítás kezdete 2010. október 13. befejezése 2012. július 31.

 

TIKÖVIZIG Vízrendezési főműveinek rekonstrukciója III. ütem – belvízcsatornák

ÉAOP-5.1.2/D1-11-2011-0001

Teljes költség 407 millió forint. 11 belvízcsatorna rekonstrukciója történt meg, valamint iszaptalanítottak 9 bújtató műtárgyat. A rekonstrukció által érintett csatornák hossza több mint 76 kilométer volt. Megvalósítás kezdete 2012. április 1. befejezése 2013. december 31.

 

A TIKÖVIZIG és az ÉKÖVIZIG kezelésébe tartozó tiszai szakaszok védelmi terveinek korszerűsítése SH/2/6

Teljes költsége 93 millió forint. A projekt során elvégezték az érintett árvízvédelmi töltés légi lézeres felmérését, adatokat gyűjtöttek a hullámtérről hiperspektrális kamerával és megtörtént a terepi mintavételezés is. A korszerű informatikai lehetőségek és a távérzékelési-térinformatikai technológiák kihasználásával megtörtént az érintett tiszai szakaszok árvízvédelmi terveinek korszerűsítése. Megvalósítás kezdete 2011. április 1. befejezése 2013. január 31.

 

Árvízvédelmi biztonság növelésének közös elősegítése a Sebes-Körös bal parti határszelvénye térségében
HURO/1101/075/1.3.2

Közös projekt a nagyváradi székhelyű Körösök Vízügyi Igazgatósággal. A teljes költség 180 millió forint, ebből magyar oldalon 90 millió forint. A TIVIZIG működési területén megtörtént két gátőrtelep teljes rekonstrukciója, valamint a határszelvényben található távjelzős vízmérce felújítása. Megvalósítás kezdete 2012. december 19. befejezése 2014. december 31.

 

Kutatási program a Bihor-Bihar Eurórégió területén, a határon átnyúló termálvíztest hidrológiai viszonyainak, állapotának megismerésére

HURO/0901/044/2.2.2

Közös projekt a Bihar Megyei Tanáccsal (Románia). Teljes költség 112 millió forint. A projekt keretében a porózus felszínalatti termálvíztesteknek alapkutatása, a hidrogeológiai, geokémiai, hidraulikai viszonyok feltárása történt meg az alapvető geológiai és környezeti összefüggések megismerése érdekében. Az így nyert összefüggések, működő modellek megalapozzák a határral metszett vizek jó állapotát, a kitermelés fenntartható tervezését, a kihasználás optimalizálását. Megvalósítás kezdete 2011. augusztus 5. befejezése 2013. szeptember 27.

 

Kutatási program a Körös-medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló felszín alatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére

HURO/0801/047

Közös projekt a Bihar Megyei Tanáccsal (Románia). Teljes költség 113 millió forint. A magyar-román határ mentén előforduló felszínalatti víztestek összefüggő rendszereket alkotnak, melyek mindkét ország számára biztosítanak ivóvizet, és hatással vannak a felszíni vizekre, folyókra és a vizes ökoszisztémákra. A projekt során ezeknek a tudományos feltárása, közös jellemzése, aktuális állapotának meghatározása történt meg a vizek jó állapotának elérésére vonatkozó stratégia kialakítása érdekében. Megvalósítás kezdete 2010. február 2. befejezése 2011. január 1.

 

Természet- és élőhely védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén, Bakonszeg térségében

KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010

Teljes költség 190 millió forint. A projekt különleges madárvédelmi területen valósult meg, amelynek során megújult a helyi, K-XI nevű víztározó és a hozzá tartozó, védett fajoknak otthont adó természetvédelmi terület. Így biztosított a terület megfelelő vízellátása, a növényzet megfelelő aránya, valamint megépült két költősziget. Megvalósítás kezdete 2010. január 10. befejezése 2013. május 29.

 


 

Lezárt hazai pályázatok

Projekt azonosító Projekt neve Leírás Link
5.1.2/D1-11-2011-0001 TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója III. ütem pdf.png link
3.1.2/2F/09-2010-0010 Természetvédelmi és élőhely védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén, Bakonszeg térségében (2. forduló) pdf.png link
2.1.1/1F-2008-0005 Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben (1. forduló)
pdf.png -
7.3.1.1.-2008-0024 Természetvédelmi és élőhely védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén Bakonszeg térségében (1. forduló) pdf.png link
7.2.1.1/1F-2008-0023 Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred –Rakamaz között pdf.png -
5.1.2/D-2f-2009-0007 TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem pdf.png -
7.2.2.1-2008-0003 TISZA-KÖRÖSVÖLGYI EGYÜTTMŰKÖDŐ
VÍZGAZDÁLKODÁSI RENDSZER REKONSTRUKCIÓJA – TIKEVIR
pdf.png -
5.1.2/D1-09-2010-0006 TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek) pdf.png -
5.1.2/D1-09-2010-0007 TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem (belvízcsatornák) pdf.png -
5.1.2/D2-11-2011-0035 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezés pdf.png  
2.1.1/2f/09-2011-0001 Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben (2. forduló) pdf.png  
2.1.1/2/09-11-2011-0003 Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred –Rakamaz között pdf.png link

 

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.