Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Gazdálkodási adatok

2023.04.27

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság az alábbiakat teszi közzé:

 

 

Alapító okirat

 

Költségvetési alapokmány

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 

 

2022

Elemi költségvetés I: 

Elemi költségvetés II:

 

2021

Elemi költségvetés I: 

Elemi költségvetés II:

Éves beszámoló: 2020

Elemi költségvetés I: 

Elemi költségvetés II:

Éves beszámoló: 
Éves beszámoló szöveges indoklás:

 

2019

Elemi költségvetés I: 

Elemi költségvetés II:

Éves beszámoló: 
Éves beszámoló szöveges indoklás:

 

 

2018

Elemi költségvetés: 

Éves beszámoló: 

Éves beszámoló szöveges indoklás: 

 

 

2017

Elemi költségvetés: 

Éves beszámoló: 

Éves beszámoló szöveges indoklás: 

 

 

2016

Elemi költségvetés: 

Éves beszámoló: 

Éves beszámoló szöveges indoklás: 

 

 

2015

Elemi költségvetés: 

Éves beszámoló: 

Éves beszámoló szöveges indoklás: 

 

 

2014

Éves beszámoló: 

Éves beszámoló szöveges indoklás: 

 

 

2013

Elemi költségvetés: 

Éves beszámoló: 

Éves beszámoló szöveges indoklás: 

 

 

2012

Éves beszámoló: 

 

 

2011

Éves beszámoló szöveges indoklás: 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 

A 2023. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban:      

 

 

A 2022. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban:     

 

 

A 2021. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban:     

 

 

A 2020. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban:

 


A 2019. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban: 

 


A 2018. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban:

 


A 2017. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban:

 


A 2016. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban:

 


A 2015. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban: 

 


A 2014. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban:

 


A 2013. évi negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban:

 


 
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

Nem releváns

 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

Bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések táblázatai

 

2023. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

 

2022. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

 

2021. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

 

2020. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

 

2019. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

 

2018. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

 

2017. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések


  


5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

 

Nem releváns

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

Nem releváns

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések a 8-as pontban lévő Közbeszerzési információkban, valamint a Projektek menüpontjaiban tekinthetőek meg.

 

8. Közbeszerzési információk

 

http://www.tivizig.hu/kozbeszerzes

 

 

 

2016. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések

 
Partner megnevezése Szerződés tartalma  Feladat jellege (beruházás, fenntartás, egyéb) Szerződés bruttó összege (Ft) Szerződés időtartama
East-Medic Kft. Bágy-Szandalik csatorna 14+500 szelvényében létesítendő
vízszinttartó műtárgy építése - I. ütem
beruházás 5 916 320 2016.10.24. - 2016.12.09.
AKVATECH KFT. HTVR bővítéséhez szükséges tanulmányterv készítése beruházás 7 112 000 2016.11.17-2017.01.31
Combit Számítástechnikai Zrt. 2 db automatikus működésű aszály-monitoring állomás kiépítése beruházás 9 999 000 216.06.29-2016.08.31.
VIZITERV Environ Kft. Biharkeresztes üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai munkái keretében szennyezőforrás feltáró kutak, észlelő kutak létesítése, engedélyes tervek elkészítése, adatszolgáltatás. beruházás 7 175 000 2016.07.15-2016.12.15.
VILEX 94 KFT. Géptároló szín fémszerkezet beszerzése beruházás 10 153 650 2016.12.15-2017.02.28
Generál Építő 98 Kft Géptároló szín építése beruházás 11 750 231 2016.12.15-2017.05.31
Hunyadi-Lanila Kft. Borz szivattyútelep gépészlakás beruházási munkái beruházás 5 140 030 2016.11.30-2017.04.20
Metaferro Kft Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökség telephelyén új géptároló szín építési munkáihoz szükséges vasanyagok beszerzése beruházás 6 256 331 (fordított adózású: nettó 4 710 940 Ft, egyenes adózású: bruttó 1 545 391 Ft 2016.12.13-2016.12.21
      40 475 242
Magyar Mélyépítő Kft. Bágy-Szandalik csatorna 6+500-15+700 kotrás, depóniarendezés
fenntartás 18 923 737 2016.05.20. - 2016.09.30.
Aqua-General Kft.  Kődombszigeti főcsatorna 2+011-8+760, kotrás, depóniarendezés fenntartás 18 987 234 2016.08.09. - 2016.10.31.
Nyír-Wetland kft Kutas-alsó főcsatorna 0+000-4+700, kotrás, depóniarendezés fenntartás 18 999 695 2016.08.09. - 2017.05.30.
Cord-Plusz Bau kft Kadarcs-Karácsonyfoki csatorna 0+000-4+300, kotrás, depóniarendezés fenntartás 13 739 876 2016.12.21. - 2017.05.31.
Alföld Európa kft Fülöpi-ér 5+780-6+080, burkolathelyreállítás fenntartás 13 017 501 2016.12.20. - 2017.05.31.
Nyír-Wetland kft Inta csatorna 0+000-7+526, kotrás, depóniarendezés és műtárgyhelyreállítás fenntartás 17 249 974 2016.12.20. - 2017.05.31.
Nóra-97 kft Füsti csatorna 0+000-3+403, kotrás, depóniarendezés; Bakifű csatorna 7+333-13+310, kotrás, depóniarendezés fenntartás 17 757 345 2016.12.20. - 2017.05.31.
Kécskegép kft Lugosi-ér 0+000-6+200, kotrás, depóniarendezés fenntartás 18 960 000 2016.12.20. - 2017.05.31.
Magyar-Parképítő kft Figura csatorna 0+000-1+853, kotrás, depóniarendezés; Rétföldi-csatorna 0+000-3+828, kotrás, depóniarendezés; Bagaméri IV. csatorna 0+000- 2+040, kotrás, depóniarendezés; Tiszakeszi-főcsatorna 11+800 – 12+100, depónia magasítás. fenntartás 17 335 472 2016.12.20. - 2017.05.31.
Nyír-Wetland kft Perjési csatorna 0+000-4+350, kotrás, depóniarendezés  fenntartás 9 047 695 2016.12.20. - 2017.05.31.
Magyar Parképítő Kft. K-IV öntöző főcsatorna 0+000-7+315 szelvények közötti kotrása, depóniarendezése, kaszálása  fenntartás 17 906 863 2016.12.20.-2017.05.31. 
Aqua General Kft. K-IX öntöző főcsatorna 7+528-12+143 szelvények közötti kotrása, depóniarendezése  fenntartás 11 937 973 2016.12.20.-2017.05.31. 
Magyar Mélyépítő Kft. Keleti-főcsatorna vízleadó főműtárgyak iszaptalanítása, K-IV-1 öntözőcsatorna 0+000 – 4+836 és K-IV-2 öntözőcsatorna 0+000 – 2+261 szelvények közötti kotrása, depóniarendezése  fenntartás 17 208 421 2016.12.20.-2017.05.31. 
Aqua General Kft. Kösely-Hajdúszováti átmetszés 0+000 – 10+000 szelvények közötti kotrása  fenntartás 19 049 114 2016.12.20.-2017.05.31. 
GIRDÁN-FA KFT. Sorközi, tárcsás gépi ápolás fenntartás 9 279 712 2016.04.28. - 2016.10.21.
MONOSTOR-ERDŐ BT. Tuskóforgácsolás fenntartás 7 283 196 2016.09.28. - 2016.12.15.
MONOSTOR-ERDŐ BT. Csemeteültetés fenntartás 8 843 772 2016.11.18. - 2017.03.31.
Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft. Hamvasi sztp. CSFA-1200 szivattyú javítás fenntartás 8 255 000 2016.09.02-2016.12.08.
Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft. Hamvasi sztp. CSFA-1200 szivattyú javítás többlet munkái fenntartás 6 299 200 2016.10.18-2016.11.02.
Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft. Borz I. sztp. NA1000 torló csappantyú javítás, átalakítás fenntartás 5 715 000 2016.09.02-2016.12.01.
Labert Hungary Kft. 2 db műtárgy javítási munkái a 09.08.sz.belvízvédelmi szakaszon fenntartás 5 207 000 2016.11.10-2016.12.20
Suspect Bau Kft. Tiszalöki Parkerdő területén lévő VITUKI-, üvegház, szertárépület, valamint a Folyási csatornaőrház bontási javítási munkái fenntartás 9 290 693 2016.11.08-2016.12.15
Hunyadi-Lanila Kft. TIVIZIG Hajdúszoboszló Szakaszmérnökség irodaépület tetőszerkezet javítási munkái fenntartás 11 575 832 2016.11.30-2017.04.20
Binzel Kontroll Kft Gépi földmunkavégzés fenntartás kb. 6 000 000 ( 10 795 Ft/üóra ) 2016.11.02-2016.12.21
Ganz Vízgép Főváll Kft Borz sztp torlócsappantyú javítás fenntartás 5 715 000 2016.09.02-2016.11.30
Ganz Vízgép Főváll Kft Hamvas sztp szivattyú javítás fenntartás 8 255 000 2016.09.02-2016.11.30
Ganz Vízgép Főváll Kft Hamvas sztp alaktrészek szállítása fenntartás 6 299 200 2016.10.18-2016.10.31
Gömbvillám No 1 Kft MBSZ tphely műhely homlokzat szigetelés fenntartás 6 324 105 2016.10.26-2016.11.30
Olvisz 98 Kft Cement injektálás, gépi földmunkavégzés fenntartás 5 054 600 2016.11.11-2016.11.30
Propán 93 Kft MBSZ telephely műhely fűtési rendszer javítás fenntartás 5 444 490 2016.11.16-2016.12.09
Chemostart Kft társulatoktól átvett szállítható szivattyúk fém nyomócsöveinek javításához, korrózióvédelméhez szükséges anyagok szállítása fenntartás 5 030 420 2016.04.20-2016.04.29
Transinvest Bp Kft szádlemez beszerzés fenntartás nettó 5 917 056 Ft, fordított adózású  2016.12.19-2017.01.04
      289 807 805  
Tedej Zrt. Mg-i vízszolg.-öntözés egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 6 409 944 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek Mezőgazdasági vízszolg.-Nyugati főcsat. egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 9 697 210 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek mg-i vízszolg-Nyugati fcs. egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 11 158 458 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek mg-i vízszolg HTRV egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 6 145 348 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek mg-i vízszolg-Nyugati fcs. egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 13 299 198 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek mg-i vízszolg-Nyugati fcs. egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 15 200 957 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek HTVR /mg-i vízszolg. egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 18 572 986 2016.03.25.-2016.09.30.
Tiszamenti Regionális Vizművek Nyugati fcs /mg-i vízszolg. egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) 69 911 177 2016.03.25.-2016.09.30.
Zákány Szerszámház Kft. OKP-anyag-munkaeszközök beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 7 067 791 2016.06.24-2016.07.30
Zákány Szerszámház Kft. OKP-kisértékű tárgyieszközök beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 6 574 914 2016.04.28-2016.05.31
Bábolna Bio Kft. OKP-Szúnyog és kullancsriasztó beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 7 942 580 2016.03.08-2016.03.22
BUMERÁNG-CAR Kft. OKP-Mikrobuszok bérlése egyéb (közfoglalkoztatás) 22 707 600 2016.06.30-2017.02.28
Szakály 2000 Kft OKP-anyag és kisértékű tárgyieszközök beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 7 715 288 2016.04.18-2016.05.31
Adorján-Tex Kft. OKP-védő és munkaruha beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 12 308 205 2016.04.15-2016.06.01
Adorján-Tex Kft. OKP-védő és munkaruha beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 5 088 357 2016.04.15-2016.06.01
Ipoly Cipőgyár Kft. OKP-Bakancs, gumicsizma beszerzése egyéb (közfoglalkoztatás) 14 509 597 2016.04.04-2016.07.30
Debreceni Irodarendszer Kft A3-as nyomat előállító eszközök bérlése egyéb (közfoglalkoztatás) 5 071 110 2016.04-01-2017.02.28
KSZI Környezetvédelmi Szakértő Iroda Kft.  - Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv elkészítése, összeállítása a VKI 4. cikk (7) bekezdése és az EMVA 46.cikk szempontjainak megfelelően  - környezeti elemzés, értékelés elkészítése a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően
- rendelkezésre állás a véleményezés során (közérthető összefoglaló készítése, végleges VKGTT és környezeti értékelés összeállítása)
- felszíni vizek értékelése VGT2 módszerrel – FE kontingens meghatározása
egyéb 7 175 500 2016.12.23-2016.02.28.
Adorján-Tex Kft. VIZIG-es munkaruha beszerzése egyéb 7 701 191 2016.12.05-2017.01.31
Remington-Véd Kft Portaszolgálat ellátása, élőerős őrzés MBSZ telephely egyéb 5 443 728 ( 965 Ft/óra egységár) 2016.02.01-2016.11.30
      259 701 139  

 

<< Vissza az elejére

 


Szerződések 2013.

Szerződés kelte Szerződés tárgya Szerződő fél Összeg
Határidő
2013.08.27. Lift csere OTIS Felvonó Kft 11.856.720 2013.12.31.
2013.11.14. Lapostetők szigetelése SUSPECT BAU Építőipari Szolgáltató Kft. 8.086.540 2013.12.31.
2013.12.04. Közfoglalk-anyag munkaruha Adorján-Tex  Kft. 7.707.630 2013.12.31.
2013.11.26. Csemeteültetés Polgár, Hajdúszoboszló Monostor-Erdő Bt. 10.128.758 2013.12.31.
2013.01.09 szádlemez TRANSINVEST BUDAPEST KFT 6.067.152 2013.02.15
2012.01.30 ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLAT- 2013.ÉVI HAJDÚSÁGI-SECURITY KFT. 6.088.200 2013.12.31
2012.09.26 Tisza bal part őrtelepek véd.inf. jav. Flami2000 Kft. 6.979.046 2014.10.31.
2013.02.25 Hortobágy-Berettyó töltéskor.stab. KON-TRAKT-ÉPÍTŐ KFT. 8.000.400 2013.03.29
2011.10.27 te.KEOP-2.1.1.62F-09-2011-0001KÖZBesz.tf MATRIX AUDIT Kft. 9.400.000 2015.12.31
2013.03.21 orrmerevítős bakancs,védőkesztyű-közfogl Ipoly Cipőgyár Kft. 8.700.000 2013.12.31
2013.04.01 védekezési feladatok "CSÍK-ÉR" Bt. 21.990.650 2013.12.31
2013.03.22 árvizi véd-figy. szolg. ZSOMBOK 2000 Építőipari és Keresk.KFT. 6.491.400 2013.07.07
2013.04.03 árvizi véd-munkaerő kölcs. Mon Service Kft. 32.698.800 2013.06.15
2013.05.31 MIKROBUSZOK bérlése
BUMERÁNG-CAR Szolg. és...
26.003.250 2013.10.31
2013.03.29 láthatósági mellény anyag
Ábránd Textil Kft.
11.271.885 2013.10.31
2013.06.03 erdő gépi sorközi tárcsázása
Omega-Vill Bt.
9.048.171 2013.10.15
2013.06.24 tárgyie. besz. közfoglalkoztatás 2.rész
TEMPEL KFT.
6.765.544 2013.12.31
2013.06.24 eszköz besz. közfoglalkoztatás 1.rész CHARON-TRADE KFT.
6.770.053 2013.12.31
2013.06.24 eszköz besz. közfoglalkoztatás 3.rész CHARON-TRADE KFT. 7.236.460 2013.12.31

<< Vissza az elejére

 


Szerződések 2012.

Szerződés kelte Szerződés tárgya Szerződő fél Összeg + ÁFA Határidő
  2012.03.20. Megbízási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] kapcsolódó műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok ellátására FŐBER Zrt. 37.900.000 2014.10.31.
2012.03.05. Vállalkozási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] ingatlanszerzéshez szükséges geodéziai feladatok „KÖRÖS-AQUA” Kft. 17.837.400 2012. 08. 30.
2012.02.21. Szállítási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] 1 db rézsűkaszálóra vonatkozóan Városkert kft. 23.190.000 2012.05.21.
2012.05.15. Munkaeszközök szállítása -Országos Közfoglalkoztatási Program keretében Charon-Trade Kft. 13.668.158. 2012.06.15.
2012.05.15. Mikrobuszok bérlése -Országos Közfoglalkoztatási Program keretében Bumeráng-Car Kft. 22.680.000. 2012.11.30.
2012.06.12. Tárgyi eszközök szállítása (1. rész)-Országos Közfoglalkoztatási Program keretében WETEX Kft. 9.755.625. 2012.08.12.
2012.06.12. Tárgyi eszközök szállítása (3. rész)-Országos Közfoglalkoztatási Program keretében TEMPEL Kft. 13.991.370. 2012.08.12.
2012.02.10. Vállalkozási szerződés a „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)”tárgyú projekt kivitelezési munkáira (1. rész) DH-Szerviz Kft. 169.518.456 2012.06.01.
2012.02.10 Vállalkozási szerződés a „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)”tárgyú projekt kivitelezési munkáira (2. rész) DH-Szerviz Kft. 109.921.122 2012.06.01.
2012.06.18. Vállalkozási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] kapcsolódó PR és kommunikációs tevékenység ellátására TOVATEX Bt. 9.200.000 2015.06.30.
  2012.07.02. Vállalkozási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység ellátására StrateGIS Kft. 16.650.000 2015.08.30.
2012.08.28.   Vállalkozási szerződés „A TIKÖVIZIG ÉS ÉKÖVIZIG kezelésébe tartozó szakaszok árvízvédelmi terveinek korszerűsítése” tárgyú projekt [SH/2/6] során Lézerszkennelés és hiperspektrális felmérés, kapcsolódó elemzések és modellezés, védelmi tervek korszerűsítése Envirosense Hungary Kft. 65.480.000 2012.12.10.
2012.08.24. Vállalkozási szerződés projektmenedzseri  feladatok ellátására a „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred – Rakamaz között” KEOP – 2.1.1./2F/-09-11-2011-0003 projekthez kapcsolódóan” StrateGIS Kft. 14.600.000 2015.09.30.
  2012.11.07. „Megbízási szerződés FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred – Rakamaz között” KEOP – 2.1.1./2F/-09-11-2011-0003 projekthez kapcsolódóan” OVIBER Kft. 19.000.000 2015.09.30.
2012.11.09. Vállalkozási szerződés a „Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Berettyó védtöltések fejlesztése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint „K-D-A Berettyó” Konzorcium 2.200.904.485. 2015.05.09.
2012.11.05. Megbízási Szerződés a „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred – Rakamaz között” című projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok ellátására vonatkozóan. (KEOP – 2.1.1/2F/09-11-2011-0003). TOVA-TEX Bt. 6.000.000 2015.07.09.
2012.12.20. Szivattyúk felújítása DH-Szervíz Kft. 7.000.000 2013.03.15.
2012.12.20. Mozgógerebek felújítása RÓNA-IF Kft. 7.700.000 2013.03.15.
2011.12.29 anyag-acél szádlemez beszerzés LARSSEN DEPO KFT. 7.998.720 2012.01.13
2012.01.30 őrző-védő tev. HAJDÚSÁGI-SECURITY KFT. 5.858.680 2012.12.31
2012.02.07 mikrobusz bérbeadás-közfoglalkoztatás BUMERÁNG-CAR Szolg.és Ker.KFT. 7.969.500 2012.12.21
2012.04.02 Anyag-mv.bakancs-közfoglalkoztatás Ipoly Cipőgyár Kft. 11.649.606 2012.06.30
2012.05.07 erdősítés gépi sorközi tárcsázás Omega-Vill Bt. 5.209.420 2013.05.30
2012.08.23 Anyag-közfoglalkoztatás Ábránd Textil Kft. 7.770.300 2012.10.15
2012.12.05 teljes talaj előkészítés Vasas Csaba 7.068.000 2013.04.25
2012.04.12 KEOP-2.1.1./2F/09-11-2011-0003 TISZAI V. MATRIX AUDIT Kft. 7.500.000 2013.03.25
2012.12.05 Csemeteültetés MONOSTOR-ERDŐ Bt. 7.901.500 2013.04.25
2012.12.05 Tuskóforgácsolás és letolás Vasas Csaba 7.750.000 2013.04.25

<< Vissza az elejére

 


Szerződések 2011.

Szerződés kelte Szerződés tárgya Szerződő fél Összeg+ Áfa Határidő
2011. január 18. Vidi-éri csatorna
Kotrása depónia
rendezése 6+900
szelvény között
Szilver-Transz
Kft
7.245.000,-Ft 2011.május 31.
2011. április 11. A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)” tárgyú projektjéhez [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0006] kapcsolódó építési beruházás során műszaki ellenőri, illetve független mérnöki feladatok ellátása FŐBER Zrt. 5 000 000,- Ft 2012.március 31.
2011. április 11. A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem (belvízcsatornák)” tárgyú projektjéhez [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007] kapcsolódó építési beruházás során műszaki ellenőri, illetve független mérnöki feladatok ellátása  FŐBER Zrt. 7.900.000,- Ft 2012.július 31.
2011. május 9. Projektmenedzsment tevékenység ellátása a megrendelő „Természet- és élőhely-védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010] tárgyú projektjének megvalósítása során. StrateGIS Kft. 7.000.000,- Ft 2013.augusztus 22.
2011. június 16. Természet- és élőhely-védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” tárgyú projekt [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010] megvalósítására irányuló vízépítési munkálatok DESZAB TRADE Kft. 116.225.673,- Ft 2012. január 7.
2011. június 16. Természet- és élőhely-védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010] megvalósítására irányuló vizes élőhelyek kialakítása,szabályozása DESZAB TRADE Kft. 15.894.327,- Ft 2013. április 24.
2011. június 24. Az „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem (belvízcsatornák)” [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007] tárgyú projekt megvalósítására irányuló kivitelezési tevékenység. „Duna Drén” Konzorcium 601.650.215.- Ft 2012. március 23.
2011. június 28. 3 db faaprító gép szállítása Városkert Kft. 7 735 500,- Ft 2011. augusztus 12.
2011. július 18. TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem (szivattyútelepek)-2. rész AQUA-GENERÁL Kft. 161 080 000,- Ft 2011. december 1.
2011. július 18. TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem (szivattyútelepek)-1. rész AQUA-GENERÁL Kft. 164 900 000,- Ft 2011. december 1.

<< Vissza az elejére


Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.