Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Természetvédelmi beruházás a Bakonszegi Tározónál

2011.02.09

Aláírták a „Természet- és élőhely védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén, Bakonszeg térségében” c. projekt támogatási szerződését. A TIKÖVIZIG megkezdheti a térségben a természetvédelmi beruházást. A régi Alföld egyik értékes tájának helyreállításával megvalósul  a projekt legfontosabb célja, a területen élő védett madárfajok szaporodásának biztosítása.


A tározóról

A tározó napjainkban mintegy 105 ha-on természetvédelmi területként, madár élőhelyként funkcionál. A terület közigazgatásilag Bakonszeg településhez tartozik.

A területről az eddigi felmérések szerint összesen 200 faj ismertes. Védett fajok: rucaöröm, kisfészkű aszat, sulyom, feketenyakú vöcsök, nyári lúd, búbos vöcsök, kis vöcsök, nádi tücsökmadár, barna rétihéja, fokozottan védett fajok: törpegém, cigányréce, nagy kócsag, bölömbika, vörös gém

Az átlagos vízmélysége a vízzel borított területen 30 cm, a legnagyobb vízmélység 100 cm. A terület a fajok vándorlása szempontjából izolált, akadályt képeznek a vízbeeresztő és elvezető műtárgyak. Az ökológiailag szükséges vízmennyiség bevezetésének útvonala feltöltődött, náddal benőtt. A vízszint csökkenését követték a növénytársulások, a tartósan szárazra került területeken kialakult a rét. Az ökológiai vízigény nem volt biztosítva. A vízszint csökkenésének oka, hogy a műtárgyak megrongálódtak, nem képesek a kívánatos vízszint tartására.

 

A fejlesztés iránya

A projekt megvalósítása során el kell érni, hogy természetvédelmi szempontból biztosított legyen az ökológiai vízigény. Olyan növény mintázat alakuljon ki, ami a területen élő, szaporodó védett és jelölő fajok számára kedvező és hosszú távon fennmarad természetes jó ökológiai állapotban. Új költőhelyek alakuljanak ki. A víz kormányzása az ökológiai igényeknek megfelelően történjék. Biztosított legyen a fajok szabad vándorlása a projekt területről, és a projekt területre.

Vízgazdálkodási szempontból biztosítható legyen a Bakonszegi Tározó – Ó-Berettyó útvonalon a Körös völgy felé a szükséges vízleadás. Az átvezetésre kerülő víz a sásosokat, nádasokat, és a gyékényeseket lehetőség szerint ne öblítse át, megtartva ezzel a jelenlegi ökológiai állapotot, valamint elkerülve a tápanyag és szerves törmelék behordását a hínaras, és nyílt vizes területre.

 

A beavatkozások

A vízmennyiség biztosításához a leeresztő és szabályozó műtárgyakat, a tározóban lévő vízvezető és vízelvezető útvonalakat helyreállítjuk. Költőszigeteket és élőlénylépcsőket alakítunk ki. A élőlénylépcsőben. síkvidéki állóvizekre jellemző víztereket hozunk létre és kapcsolunk össze.

 

A szabályozások

Magvetéssel, ültetéssel hínaras és sásos területet alakítunk ki. A gyékényes gyérítése során annak egy részén alakítjuk ki a hínarast és a költőszigeteket. A sásos maradványai fellelhetők a leendő sásos területeken is. Kaszálással mesterséges „sástőzeget” alakítunk ki, magvetéssel, ültetéssel segítjük elő a fajok terjedését és újra ültetjük a jellemző fajokat. Ökológiai szabályozással az idegen fajok gyomlálását végezzük a sásos, hínaras, mocsárréti területeken, valamint az élőlénylépcsők áramlástani beállítása történik.

novvenyzeti_kep.jpgA tervezet munkálatok eredményeként várható növényzeti kép

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.