Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Határon átnyúló hévíztestek kutatása

2011.03.10

A Magyar-Román Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében igazgatóságunk pályázatot nyert a „Kutatási program a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió területén a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyának és állapotának megismerésére”. A projekt  uniós és hazai finanszírozás keretében valósul meg.


A projekt vezető partnere a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, a partner a Bihor Megyei Önkormányzat. A projekt célja a TIKÖVIZIG és a romániai Bihar megye területére eső magyar-román határral metszett, csak Magyarországon pontosan lehatárolt porózus felszínalatti termálvíztesteknek (pt.2.3, 2.4) az alapkutatása, a hidrogeológiai, geokémiai, hidraulikai viszonyok feltárására, az alapvető geológiai és környezeti összefüggések megismerése érdekében.

Szükség van a víztestek hazai és román oldali ismereteinek egységes adatbázisba rendezése valamint a határ mindkét oldalán egységes módszerekkel történő további vizsgálata. Mindez a működő kutakban azonos analitikai vizsgálatokat, hőmérséklet/nyomásmérést tartalmaz.  Az egységes és kibővített információk újszerű értékelésével, klaszter analízissel a hidrogeológiai tájegységek elkülönítése, a víztest teljes lehatárolása megtörténik. Regionális modellel az áramlási viszonyokat és hőtranszportot határozza meg. Az így nyert öszefüggések, működő modellek  megalapozzák a határral metszett vizek jó állapotát, a kitermelés fenntartható tervezését, a kihasználás optimalizálását.

A határ mindkét oldalán a használt termálvíz elhelyezésének hatásaira felmérést végzünk. A következtetések levonása útmutatást nyújt környezetkímélő elhelyezési mód meghatározásához. A program márciusban indul.

 

Lossos László

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.