Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Újabb két pályázat…

2011.04.04

Ebben az évben a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság két újabb pályázata nyert támogatást. A Magyarország –Románia Határon átnyúló Együttműködési Program és a Svájci Hozzájárulás Programban több, mint 163 millió forint a támogatás összege.


A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 317 498,97 eurót ítéltek meg a „Kutatási program a Hajdú-Bihar – Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és állapotának megismerésére” című projekt megvalósításához. A nagyváradi székhelyű Bihar Megyei Tanáccsal közös programban a két ország szakemberei az alapvető geológiai és környezeti összefüggések megismerése érdekében egyebek mellett, a hidrológiai viszonyok és a felszín alatti termálvíztest kutatását végzik el.

 

A Svájci Hozzájárulás Programban 373 840 svájci frank támogatást nyert az igazgatóság   „A TIKÖVIZIG és az ÉKÖVIZIG kezelésébe tartozó tiszai szakaszok védelmi terveinek korszerűsítése” cím ű projektjéhez. Ennek keretében légi fotók készülnek az igazgatóság kezelésében lévő Tisza szakasz mindkét oldaláról. Az adatokra az árvízvédelmi tervek frissítéséhez van szükség. Mivel az érintett folyószakasz jobb partja az ÉKÖVIZIG kezelésében van, az adatokat a miskolci székhelyű igazgatóság is megkapja.

 

Jelenleg mindkét pályázatnál a támogatási szerződés megkötésének előkészítése folyik.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.