Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Elengedhetetlen a belvízcsatornák kotrása

2011.08.09

További 59 település vízelvezetési feltételei javulnak.

A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság folytatja a belvízcsatornák rekonstrukcióját. A mûködési területünkön lévõ 1324 km belvízcsatorna további hét százalékának kotrását kezdte meg az Igazgatóság. Így az eddig két ütemben megvalósuló projektekben, mintegy másfél év alatt, csatornáink egynegyede megújul.


tikovizig_logo.pngUSZT_logo_RGB_225x70.jpg

A belvízrendszer felújítását szolgálja az ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007 számú, „Belvízvédelemhez kapcsolódó térségi vízrendezés” címû konstrukció keretében megvalósuló, „TIKÖVIZIG Vízrendezési fõmûvek rekonstrukciója II/B ütem (belvízcsatornák)” elnevezésû pályázat.

A projekt ismertetése

A projekt keretében megvalósuló rekonstrukciós munkák szükségességét egyrészt az ÉAOP pályázat során tervezett önkormányzati fejlesztések, valamint a társulati rekonstrukciós munkák befogadási feltételeink biztosítása indokolja.
A projekt által érintett vízgyûjtõn 59 település vízelvezetési feltételei javulnak. A TIKÖVIZIG felújítási munkái megteremtik a lehetõségét a települések vízrendezési pályázatainak eredményes végrehajtásához. A projekt által érintett belvízlevezetõ rendszer rekonstrukciója mintegy 3510 km2 vízgyûjtõre fejti ki hatását. Ezen területen nõ a belvízlevezetés hatékonysága, csökken a belvízvédekezés költsége.
A projekt céljai összhangban vannak a Hortobágyi Nemzeti Park Természetvédelmi Kezelési Tervével.
A rekonstrukció során több mint 103 km hosszú csatorna szakasz iszaptalanítása, burkolat, rézsû helyreállítása, mûtárgyak építése, átépítése történik meg.

A helyreállítási munkákat az indokolja, hogy a csatornák medre feliszapolódott és a vízinövényzettel sûrûn benõtt szakaszok jelentõs lefolyási akadályokat képeznek. Csapadékos idõjárás esetén a leszûkült mederszelvény miatt nehezen folyik le a víz, az ebbõl eredõ károk pedig jelentõsek lehetnek.
A kotrást a csatorna egyik oldalán végzik úgy, hogy a kitermelt iszapot, földet, a csatornák fenntartó sávján helyezik majd el, amit a kiszáradást követõen ugyanitt szétterítenek, az eredeti állapot helyreállítása érdekében. A támogatási szerzõdés megkötése és aláírása 2010. október 13-án történt meg. Ezt követõen közbeszerzési eljárás keretében megtörtént a kivitelezõ kiválasztása. Az építési munkákra kiírt pályázatot a „Duna-Drén Konzorcium” nyerte meg. A vállalkozási szerzõdést a nyertes konzorcium 2011. június 24-én írta alá. A projekt tervezett összköltsége 795 millió Ft, befejezése 2012. július 31-re várható.

A projekt jelentõsége

A TIKÖVIZIG mûködési területén 2010. január 2-án elrendelt belvízvédelmi készültség egész évben érvényben volt. A 2010-es hidrológiai évben, területi átlagban 914 mm csapadék esett, több állomáson meghaladta az 1000 mm-t. Csak összehasonlításul: a sokéves átlag a területen 550 mm. A szivattyúsan átemelt belvíz mennyisége
meghaladta a 660 millió m3-t, ami a Velencei-tó térfogatának mintegy tizenhétszerese. A 2011-es hidrológiai évben július végéig összegzett csapadék a sokéves átlag körül alakult.

A rekonstrukcióval érintett csatornaszakaszok kotrásával gyorsítható a belvizek levezetése, így egyaránt csökkenthetõ belterületen és külterületen a belvízkár nagysága.

Infoblokk2_altalanos_tobbes_modositott2.jpg
TIKÖVIZIG
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
E-mail:titkarsag@tikovizig.hu
www.tikovizig.hu
www.ujszechenyiterv.hu

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.