Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Természetvédelmi beruházás a bakonszegi tározónál

2011.08.12

A régi Alföld egyik értékes tájának helyreállításával megvalósul a  legfontosabb cél, a területen élő védett madárfajok szaporodásának biztosítása. A beruházás mintegy 200 millió forintba kerül és 2013-ban fejeződik be


tikovizig_logo.pngUSZT_logo_RGB_225x70.jpg

2011. augusztus 08.

A TIKÖVIZIG 2011. augusztus 11-én kezdte meg a „Természet és élőhely védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” elnevezésű projektjének megvalósítását.

Közvetlen környezetünkben ilyen sekély vízen, eddig még mindössze két helyen történt hasonló beavatkozás, a nyíregyházi Sós tavon illetve a füredkócsi tározónál.

A tározó napjainkban mintegy 105 hektáron természetvédelmi területként, madár élőhelyként funkcionál. A terület közigazgatásilag Bakonszeg településhez tartozik.

A területről az eddigi felmérések szerint összesen 200 faj ismertes. Védett fajok: rucaöröm, kisfészkű aszat, sulyom, feketenyakú vöcsök, nyári lúd, búbos vöcsök, kis vöcsök, nádi tücsökmadár, barna rétihéja, fokozottan védett fajok: törpegém, cigányréce, nagy kócsag, bölömbika, vörös gém

Az átlagos vízmélysége a vízzel borított területen 30 cm, a legnagyobb vízmélység 100 cm. A terület a fajok vándorlása szempontjából izolált, akadályt képeznek a vízbeeresztő és elvezető műtárgyak. Az ökológiailag szükséges vízmennyiség bevezetésének útvonala feltöltődött, náddal benőtt. A vízszint csökkenését követték a növénytársulások, a tartósan szárazra került területeken kialakult a rét. Az ökológiai vízigény nem volt biztosítva. A vízszint csökkenésének oka, hogy a műtárgyak megrongálódtak, nem képesek a kívánatos vízszint tartására.

A fejlesztés iránya

A beruházás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, és 155 ha-t érint.

A projekt megvalósítása természetvédelmi szempontból biztosítja az ökológiai vízigényt. Olyan növény mintázat alakul ki, ami a területen élő, szaporodó védett és jelölő fajok számára kedvező és hosszú távon fennmarad természetes jó ökológiai állapotban. Új költőhelyek jönnek létre. A víz kormányzása az ökológiai igényeknek megfelelően történik és biztosított lesz a fajok szabad vándorlása a projekt területről, és a projekt területre.

A beavatkozások

A vízmennyiség biztosításához a leeresztő és szabályozó műtárgyakat, a tározóban lévő vízvezető és vízelvezető útvonalakat helyreállítjuk. Költőszigeteket és élőlénylépcsőket alakítunk ki. A élőlénylépcsőben. síkvidéki állóvizekre jellemző víztereket hozunk létre és kapcsolunk össze.

A szabályozások

Magvetéssel, ültetéssel hínaras és sásos területet alakítunk ki. A gyékényes gyérítése során annak egy részén alakítjuk ki a hínarast és a költőszigeteket. A sásos maradványai fellelhetők a leendő sásos területeken is. Kaszálással mesterséges „sástőzeget” alakítunk ki, magvetéssel, ültetéssel segítjük elő a fajok terjedését és újra ültetjük a jellemző fajokat. Ökológiai szabályozással az idegen fajok gyomlálását végezzük a sásos, hínaras, mocsárréti területeken, valamint az élőlénylépcsők áramlástani beállítása történik.

 

TIKÖVIZIG

Infoblokk2_altalanos_tobbes_modositott2.jpg
Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
06 /52/ 410-677
www.tikovizig.hu

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.