Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Megkezdődött a szivattyútelepek rekonstrukciója

2011.08.18

19 db szivattyútelep újul meg

A TIKÖVIZIG kezelésében 1324 km belvízcsatorna és 28 db szivattyútelep van. A belvíztározókkal együtt ezek alkotják az igazgatóság mûködési területén levõ 6912 km2-nyi vízgyûjtõ belvízelvezetõ hálózatának gerincét. A belvízlevezetõ rendszer legfontosabb elemei a szivattyútelepek, mivel belvízvédekezés esetén nagyrészt ezek juttatják a folyókba a káros vizeket. A hozzájuk kapcsolódó teljes vízgyûjtõre kifejtik hatásukat. Meghibásodásuk esetén a negatív hatás érvényesül a teljes vízgyûjtõn, így kiemelten fontos feladat a szivattyútelepek üzemképes, korszerû állapotban tartása.


tikovizig_logo.pngUSZT_logo_RGB_225x70.jpg

A belvízrendszer felújítását szolgálja az ÉAOP-2007-5.1.2.D számú, „Települési bel- és külterületi vízrendezés” címû konstrukció keretében megvalósuló, „TIKÖVIZIG VÍZRENDEZÉSI FÕMÛVEINEK REKONSTRUKCIÓJA I. ütem” elnevezésû pályázat.

A projekt ismertetése

A projekt hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások, a védekezési költségek csökkentése, valamint a fõmûvek védelmi képességének megõrzése. Közvetlen cél az Észak-Alföldi Operatív Program pályázat keretében megvalósuló önkormányzati fejlesztések, és a vízgazdálkodási társulati rekonstrukciók befogadási feltételeinek biztosítása. Ezen túl, az igazgatóság kezelésében lévõ, állami belvízlevezetõ hálózat legkritikusabb szakaszainak, pontjainak rekonstrukciója. A projekt fõ tevékenységei két nagyobb csoportba sorolhatók: szivattyútelepek rekonstrukciója és belvízcsatornák rekonstrukciója. A belvízcsatornák rekonstrukciója, mely 201 km belvízcsatorna kotrását, a vízjogilag engedélyezett állapot helyreállítását jelenti, sikeres közbeszerzési eljárás után 2010 novemberében megkezdõdött. A szivattyútelepek felújítása a kivitelezés közbeszerzésének elhúzódása miatt csak 2011 júliusában indulhatott el. A szivattyútelepek rekonstrukciója 19 db telepet érint. A felújítás gépészeti, építész és villamos jellegû munkákat foglal magába. A támogatási szerzõdés megkötése és aláírása 2010. február 25-én történt meg. Ezt követõen közbeszerzési eljárás keretében lett kiválasztva a kivitelezõ. A szivattyútelepi munkákra kiírt pályázatot végül az AQUA-GENERÁL Kft. nyerte meg. A vállalkozási szerzõdést 2011. július 18-án írtuk alá. A szivattyútelepi rekonstrukció I. üteme bruttó 407 millió forintba kerül. A projekt befejezése 2011. december 31-re várható.

A projekt jelentõsége

A TIKÖVIZIG mûködési területén 2010. január 2-án elrendelt belvízvédelmi készültség 2011-ben is folytatódott. A védekezési idõszakban szivattyúsan átemelt belvíz mennyisége meghaladta a 660 millió m3-t, ami a Velencei-tó térfogatának közel tizenhétszerese.
Az igazgatóság kezelésében levõ és a fõbefogadóba emelõ szivattyútelepek üzemelése kihatással van a hozzá kapcsolódó teljes vízgyûjtõ belvízmentesítésére, így az önkormányzati, a társulati és az egyéb kezelésben levõ vízelvezetõ mûvek üzemeltetésére is. Az elõbbiek miatt üzemképességük megõrzése kiemelt fontosságú. Belvízvédekezés alatt történõ meghibásodás esetén a kiesõ kapacitás pótlása rendkívül költséges, ugyanakkor védekezési körülmények között végrehajtott javítás, vagy lehetetlen, vagy jóval többe kerül, mint a kisvizek idején elvégzett felújítás.
A tervezett rekonstrukció (csatornák, szivattyútelepek) mintegy 4000 km2 vízgyûjtõre fejti ki hatását, ahol 72 település vízelvezetési feltételei javulnak.
A globális éghajlatváltozás miatt hazánk térségében a téli-tavaszi szélsõséges eloszlású és növekvõ mennyiségû csapadékok hatására a belvizek elõfordulási valószínûsége az évek elõre haladtával egyre gyakoribb, így egyre nagyobb számú belvízi elöntésre lehet számítani. Ezért is indokolt a fõmûvi belvízlevezetõ hálózat legkritikusabb szakaszainak, pontjainak helyreállítása.
Az elhasználódott gépek, villamos berendezések és épületek felújításával fokozódik a szivattyútelepek üzembiztonsága, csökkennek a védekezési költségek és mérséklõdnek a belvízkárok.

Infoblokk2_altalanos_tobbes_modositott2.jpg
TIKÖVIZIG
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
E-mail: titkarsag@tikovizig.hu
www.tikovizig.hu
www.ujszechenyiterv.hu

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.