Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Sikerrel zárult a határon átnyúló projekt…

2011.09.19

Befejeződött a határon átnyúló felszínalatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére szolgáló kutatási program a Körös-medence Bihar-Bihor területén. A projekt az Európai Területi Együttműködési Program keretében a TIKÖVIZIG és a romániai Bihar Megyei Tanács részvételével valósult meg.


A kutatás célja a magyar-román határral metszett, a Körös-medencében lehatárolt „GWBs RO‑HU” felszín alatti víztestnek a TIKÖVIZIG és a romániai Bihar megye illetékességi területére eső részére vonatkozó alapvető geológiai és környezeti összefüggések megismerése, azoknak a módszereknek kidolgozása és bemutatása, amelyek révén a határral metszett vizek jó állapota hatékonyan elérhető, illetve fenntartható. Ennek érdekében a két ország között szoros együttműködésre van szükség.

A felszín alatti víz áramlási viszonyai alapján három áramlási típus különböztethető meg. A vizsgált víztest esetében a beáramlási és az átáramlási terület Romániában, a feláramlási terület Magyarországon helyezkedik el. Ezeken belül típusterületeket jelöltünk ki, ahol részletesebb vizsgálatokat végeztünk. A részletes vizsgálatok Magyarországon Hajdú-Bihar megye délkeleti, határmenti részére, Romániában a Királyerdő-hegység területére koncentrálódtak, annak karsztos jellege miatt.

A kutatási munka első lépése a területre vonatkozóan rendelkezésre álló információk, adatok összegyűjtése, rendszerezése volt. Ezt követően a terepi munkarészek magukban foglalták a kutak és a lehetséges szennyező források vizsgálatát, melyeket a romániai vizsgálati területen a források, dolinák, víznyelők vizsgálata egészített ki.

A Királyerdőben végzett helyszíni vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a karsztfennsík ritkán lakott részein a hulladékkezelés, a szennyvíz-elhelyezés nem teljesen megoldott. A hulladékot sok esetben illegálisan barlangokban, töbrökben, nyelőkben, illetve felhagyott bányákban helyezik el, így a szennyezés közvetlenül juthat le a mélyebb rétegekbe. Mivel az ivóvizet rendszerint forrásokból biztosítják, a helyi szennyezések lokálisan is problémát okozhatnak.

A magyarországi vizsgálati területre a szántóföldi növénytermesztés, és nagy létszámú állattartás jellemző. A szennyező forrás feltárás során emellett a lakott területek kommunális szennyező hatása érdemelt figyelmet, mivel a vizsgált települések jelentős részén a kommunális szennyvíz biztonságos kezelése nem megoldott.

Geofizikai mérések segítségével történt meg a víztest földtani környezetének pontosítása, mely elősegítette a felszín alatti vízáramlási viszonyok, a szennyezés terjedésének lehetséges útvonalainak megállapítását, valamint a hidrodinamikai modellezés pontosabb végrehajtását.

Elkészült a Királyerdő karsztérzékenységi térképe, mely a különösen érzékeny területek meghatározásával gyakorlati szempontból kiemelkedő jelentőségű, a védelmi intézkedéseknek ad alapot.

A hidrodinamikai modellezés három részterületre került kidolgozásra, melyek összegzése eredményeként egy átfogó regionális modell készült, amely alkalmas a határon átnyúló folyamatok hosszú távú előrejelzésére.

A modell-vizsgálatok, az összegyűjtött információk, és az egyes munkarészek (pl. szennyezőforrás-feltárás, klaszteranalízis, dinamikus faktor analízis) során kapott eredmények megjelenítése térinformatikai szoftver segítségével történt.

A projekt lezárásaként egy egységes, a határ két oldalára vonatkozó, magyar és román nyelvű kutatási jelentés készült, mely a szakmai eredmények bemutatása mellett a felszín alatti víz jó állapotban tartásához szükséges intézkedésekre is kiterjed.

Letölthető prospektus >>

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.