Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Befejezõdött a belvízcsatornák kotrásának elsõ üteme

1900.01.01

72 település vízelvezetési feltételei javulnak

A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mûködési területén 201 kilométernyi csatorna kotrását végezték el a szakemberek és a munka folytatódik. A szintén uniós finanszírozású második ütemben további 100 km csatorna rekonstrukciójának munkái is folyamatban vannak. Így a két ütemben megvalósuló projektekben, mintegy másfél év alatt, a belvízcsatornák egynegyede megújul.


tikovizig_logo.pngUSZT_logo_RGB_225x70.jpg

A belvízrendszer felújítását szolgálja az ÉAOP-2007-5.1.2.D számú, „Települési bel- és külterületi vízrendezés” címû konstrukció keretében megvalósuló, „TIKÖVIZIG VÍZRENDEZÉSI FÕMÛVEINEK REKONSTRUKCIÓJA I. ütem” elnevezésû pályázat.

A projekt hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások, a védekezési költségek csökkentése, valamint a fõmûvek védelmi képességének megõrzése.
Közvetlen cél az Észak-Alföldi Operatív Program pályázat keretében megvalósuló önkormányzati fejlesztések, és a tervezett vízgazdálkodási társulati rekonstrukciók befogadási feltételeinek biztosítása. Ezen túl, az igazgatóság kezelésében lévõ, állami belvízlevezetõ hálózat legkritikusabb szakaszainak, pontjainak rekonstrukciója. A
helyreállítási munkákat az indokolta, hogy a csatornák medre feliszapolódott és a vízinövényzettel sûrûn benõtt szakaszok jelentõs lefolyási akadályokat képeztek. Az iszaptalanítást egy oldali kotrással kivitelezték úgy, hogy a kitermelt iszapot, földet a csatornák fenntartó sávján helyezték el, majd a kiszáradást követõen elterítették és
helyreállították az eredeti állapotot.
A rekonstrukció során 201 km hosszú belvízcsatorna kotrása történt meg, amivel gyakorlatilag az érintett csatornaszakaszok eredeti, vízjogilag engedélyezett állapota állt helyre.
A rekonstrukció mintegy 4000 km2 vízgyûjtõre fejti ki hatását, ahol 72 település vízelvezetési feltételei javulnak. Az állami kezelésben lévõ csatornák kotrás hatásterületen lévõ vízgazdálkodási társulati csatornák vizeinek befogadási feltételei is kedvezõbbé váltak.
A kivitelezési munkák a nehéz körülmények ellenére határidõre, 2011. szeptember
elejére készültek el.

A projektben szereplõ csatornakotrás, a TIKÖVIZIG kezelésében levõ összesen 1 324 km belvízcsatorna mintegy 15%-át érinti. Ez annál is inkább jelentõs, mivel az utóbbi tíz évben évente egy és négy százalék között tudott az igazgatóság csatornakotrást végeztetni.

A TIKÖVIZIG mûködési területén 2010. január 2-án elrendelt belvízvédelmi készültség 15 nap kivételével a mai napig folyamatosan tart.
A rendkívüli csapadékosság miatt 2010-ben az elöntött területek nagysága megközelítette a negyvenezer hektárt. Az ez évi belvizes elöntések tartóssága kiemelkedõ. Nem ritka az a mezõgazdasági terület, melyrõl az év eleje óta nem fogyott el a belvíz.

A projekt megvalósítását jelentõsen nehezítette a csapadékos idõjárás. A rekonstrukcióval érintett csatornaszakaszok kotrásával gyorsult a belvizek levezetése, ezért mérséklõdött bel- és külterületeken a belvíz veszélyeztetettsége.

Infoblokk2_altalanos_tobbes_modositott2.jpg
TIKÖVIZIG
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
E-mail: titkarsag@tikovizig.hu
www.tikovizig.hu
www.ujszechenyiterv.hu

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.