Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Befejeződött a belvízcsatornák kotrásának első üteme

2011.09.26

72 település vízelvezetési feltételei javulnak

A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén 201 kilométernyi csatorna kotrását végezték el a szakemberek és a munka folytatódik. A szintén uniós finanszírozású második ütemben további 100 km csatorna rekonstrukciójának munkái is folyamatban vannak. Így a két ütemben megvalósuló projektekben, mintegy másfél év alatt, a belvízcsatornák egynegyede megújul.


tikovizig_logo.pngUSZT_logo_RGB_225x70.jpg

A belvízrendszer felújítását szolgálja az ÉAOP-2007-5.1.2.D számú, „Települési bel- és külterületi vízrendezés” című konstrukció keretében megvalósuló, „TIKÖVIZIG VÍZRENDEZÉSI FŐMŰVEINEK REKONSTRUKCIÓJA I. ütem” elnevezésű pályázat.

A projekt hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások, a védekezési költségek csökkentése, valamint a főművek védelmi képességének megőrzése.
Közvetlen cél az Észak-Alföldi Operatív Program pályázat keretében megvalósuló önkormányzati fejlesztések, és a tervezett vízgazdálkodási társulati rekonstrukciók befogadási feltételeinek biztosítása. Ezen túl, az igazgatóság kezelésében lévő, állami belvízlevezető hálózat legkritikusabb szakaszainak, pontjainak rekonstrukciója. A helyreállítási munkákat az indokolta, hogy a csatornák medre feliszapolódott és a vízinövényzettel sűrűn benőtt szakaszok jelentős lefolyási akadályokat képeztek. Az iszaptalanítást egy oldali kotrással kivitelezték úgy, hogy a kitermelt iszapot, földet a csatornák fenntartó sávján helyezték el, majd a kiszáradást követően elterítették és helyreállították az eredeti állapotot.
A rekonstrukció során 201 km hosszú belvízcsatorna kotrása történt meg, amivel gyakorlatilag az érintett csatornaszakaszok eredeti, vízjogilag engedélyezett állapota állt helyre.
A rekonstrukció mintegy 4000 km2 vízgyűjtőre fejti ki hatását, ahol 72 település vízelvezetési feltételei javulnak. Az állami kezelésben lévő csatornák kotrás hatásterületen lévő vízgazdálkodási társulati csatornák vizeinek befogadási feltételei is kedvezőbbé váltak.
A kivitelezési munkák a nehéz körülmények ellenére határidőre, 2011. szeptember elejére készültek el.

A projektben szereplő csatornakotrás, a TIKÖVIZIG kezelésében levő összesen 1 324 km belvízcsatorna mintegy 15%-át érinti. Ez annál is inkább jelentős, mivel az utóbbi tíz évben évente egy és négy százalék között tudott az igazgatóság csatornakotrást végeztetni.

A TIKÖVIZIG működési területén 2010. január 2-án elrendelt belvízvédelmi készültség 15 nap kivételével a mai napig folyamatosan tart. A rendkívüli csapadékosság miatt 2010-ben az elöntött területek nagysága megközelítette a negyvenezer hektárt. Az ez évi belvizes elöntések tartóssága kiemelkedő. Nem ritka az a mezőgazdasági terület, melyről az év eleje óta nem fogyott el a belvíz.

A projekt megvalósítását jelentősen nehezítette a csapadékos időjárás. A rekonstrukcióval érintett csatornaszakaszok kotrásával gyorsult a belvizek levezetése, ezért mérséklődött bel- és külterületeken a belvíz veszélyeztetettsége.

Infoblokk2_altalanos_tobbes_modositott2.jpg
TIKÖVIZIG
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
E-mail: titkarsag@tikovizig.hu
www.tikovizig.hu
www.ujszechenyiterv.hu

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.