Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Belvízvédelmi művek őszi felülvizsgálata

2011.11.08

A TIKÖVIZIG kezelésű belvízvédelmi művek felülvizsgálata augusztus 31. és október 7. között történt meg. A bejárási időszak elején a műtárgyak, míg azt követően a szivattyútelepek és a csatornák szemléjét végeztük. A felülvizsgálatot a szakaszmérnökségek és a központ belvízvédekezésben résztvevő, illetve azt irányító szakembereiből alakult bizottság végezte.


A belvízelvezető csatornák és műtárgyaikról elmondható, hogy állapotukban és vízelvezető képességükben évek óta rendkívüli javulás nem figyelhető meg. Ebben az évben a TIKÖVIZIG kezelésében lévő 1324 km csatornából 166 kilométert gaztalanítottunk, míg 302 km-en végeztünk kotrási munkát. A gaztalanítás mértéke messze elmarad a műszaki igényszinttől, mivel a csatornák mintegy 13 %-a tekinthető gaztalanítottnak. Az iszaptalanítás tekintetében javult a helyzet, ugyanis tavaly mindössze 41 km-t kotortak meg. Az idén az iszaptalanítási munkák 87 %-át (264 km) pályázati forrásból valósítottuk meg, beruházási és védekezési keretből mindössze 38 km csatornaszakaszt sikerült megkotorni.

A csatornák jelenlegi állapotát figyelembe véve, a kotrási és gaztalanítási munkák ütemét jelentősen fokozni kellene ahhoz, hogy a csatornák eredeti vízszállító képessége helyreálljon.

gaztalanitas_thumb.jpg

Gaztalanítás Nagy-ér 33+281 szelvényében

kotras_thumb.jpg

Kotrás a Hamvas-főcsatorna 41+766 szelvényében

A vizsgált szivattyútelepek a ROP-I pályázat keretében felújítás alatt álló gépegységek kivételével üzemképesek. Az  ÉAOP-2007-5.1.2.D pályázati kiíráson nyertes lett a „TIKÖVIZIG vízrendezési főművek rekonstrukciója I. ütem” című pályázatunk. Jelenleg a kivitelezés folyik ezért néhány szivattyútelepen nem lehetséges (Borz I), vagy csak részlegesen (Hamvasi, Borz II., Alsó-Ó-Berettyói, Felmentői) az üzemelés. A forgatási próbákat költségkímélés miatt nem végeztük el, de a szivattyúk az ez évi védekezések szerint működőképesek.  A hajtóműves motorral felszerelt mozgó gerebeket, a vízszintes illetve a ferde-szállítószalagokat, és a többi villamos berendezést a szemle során működés közben megvizsgáltuk, és üzemképesnek találtuk. A gépi berendezések karbantartottsága, a környezeti rend megfelelő.

 

makkodi_sziv_thumb.jpg
A felújított Makkodi szivattyútelep

A felülvizsgálat tapasztalatai alapján a tározók többnyire üzemképesek, belvíz befogadására alkalmasak. A tározók éves karbantartási munkáit elvégezték. Az ez évi belvízvédekezés idején több tározó üzemelt. (Nagyiváni, Füredkócsi I. II., Vidi-éri, Erdőspusztai tározók, Körmösdpusztai, Fehértói, Bagaméri I.) Az állandó jellegű tározóknál több helyen tapasztalható feliszapolódás és erősödik a növényzet elburjánzása. Az előírt üzemvízszint tartása miatt több tározónál töltésmagasításra, töltés megerősítésre, javításra lenne szükség. Ezek a Bodzás, Halápi, Martinka I. tározók valamint a Martinka I-II. tározók közötti közös töltések. A Fancsika I. tározó szakaszos töltésjavítása megtörtént, de újabb kátyúk keletkeztek. A Bagaméri II. tározó műtárgy javítási-felújítási munkáit az MBSZ elvégezte. A Görbeházi tározó lecsapoló műtárgya (Bágyi mellék 6+850) mellett a töltésben szivárgás volt, amit szádfalazással állítottak meg. A megrongálódott előburkolat  helyreállítása forráshiány miatt nem történt meg. A Füredkócsi tározó lecsapoló csatorna 3+700 szelvényében a gyakori vízkormányzás miatt szükséges lenne zsiliptáblás elzárószerkezet kialakítása. A belvíztározók területének döntő része nincs a TIKÖVIZIG kezelésében, így a tározók igénybevételénél kártérítésre lehet számolni. Szükséges lenne a tulajdonviszonyok rendezése, vagy a tározás tényét bevezetni a földhivatali nyilvántartásba (Vidi-éri, Hajdúbagosi I. tározók).

 

csokmoi_tar_thumb.jpg

Csökmői tározó

A társulati kezelésben lévő művek felülvizsgálatának tapasztalatai alapján elmondható, hogy a létesítmények fenntartási, karbantartási színvonala jelentősen elmarad a műszaki igényszinttől. A TIKÖVIZIG működési területén levő társulati üzemeltetésű belvízcsatornákon összesen mintegy 132,4 km hosszúságban végeztek iszaptalanítást, amely kétszerese tavalyi értéknek és 4,5 %-a az összes csatornának.

A társulatok által végzett gaztalanítás 41%-os mértéke több mint háromszorosa a
 2010-es 13%-os értéknek. A társulatok között jelentős eltérés tapasztalható az elvégzett fenntartási munka nagysága terén.                         

Az önkormányzatok a belterületeken lévő művek fenntartására, karbantartására kellő figyelmet fordítanak. Ezeket a munkákat többségében a lakosság és a közhasznú munkások bevonásával oldják meg. A felújításokra, a belvízlevezető rendszer teljes kiépítésére már kevesebb lehetőségük van. Ezeket általában pályázatok útján nyert anyagi háttér segítségével próbálják megoldani.

Az önkormányzatok kezelésében lévő külterületi belvízlevezető művek karbantartása, fenntartása többnyire már nem megfelelő. A csatornák és azok műtárgyai elhanyagoltak.

Összegző értékelés:

A szivattyútelepek és a vízkormányzó műtárgyak karbantartottsága, üzemképessége megfelelő. A csatornák 13 %-os gaztalanítottsága az elmúlt évihez hasonló. A folyóméteres kotrások ugyan javítottak a csatornák vízszállító képességén, de jelentősebb belvízvédekezéskor továbbra is szükség lehet rendkívüli kotrási munkák elvégzésére.

 

Fórizs Boglárka
vízrendezési ügyintéző

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.