Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Véget ért az árvízvédelmi szemle…

2011.11.11

A védekező szervezetek évente kötelesek felülvizsgálni a védelmi rendszereket. Igazgatóságunkon az árvízvédelmi művek és védelmi szakaszok felülvizsgálatát 2011. augusztus 29. – október 14. között végezte, melynek részét képezte a védtöltéseket keresztező műtárgyak, az informatikai és a vízrajzi rendszer felülvizsgálata, a védelmi őrházak, szertárak és anyagok-, a másod-, harmadrendű nem igazgatósági kezelésben lévő lokalizációs töltések, valamint a védelmi osztag felülvizsgálata.


Az igazgatóság a vízkárelhárítási tevékenységét a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. törvény, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet és az ár- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.17)KHVM rendelet alapján végzi.

Az elsőrendű árvízvédelmi töltések felülvizsgálata során ebben az évben megállapítottuk, hogy a Tiszai védvonalon 3 km hosszú gátszakaszt mielőbb át kell építeni. A rekonstrukciót pályázati pénzből fogjuk megvalósítani.

 Az árvízvédelmi töltésekbe épített műtárgyak felülvizsgálatának tapasztalatait összegezve kiderült: közvetlen veszélyt jelentő és azonnali beavatkozást igénylő műtárgy meghibásodás nem található, kisebb javítási, felújítási munkákat azonban el kell végezni ahhoz, hogy a rendszer el tudja látni feladatát.

Az Önkormányzatok kezelésében lévő védművek állapota tovább romlott. Ennek vélhetőleg  a szűkös anyagi forrás az oka. A védelmi funkciót azonban még képesek ellátni.

 Az informatikai és hírközlési rendszer ez évben is tovább korszerűsödött. A kihelyezett számítógépek és információs eszközök valamennyi védelmi szakaszon, a jelenlegi és a várható feladatok elvégzésére alkalmasak.

Árvízvédelmi raktárainkban rendelkezünk az azonnali védekezés megkezdéséhez szükséges készletekkel. A különleges felkészültségeket igénylő feladatokra kiképzett és felszerelt, regionális hatáskörű védelmi osztag, személyi állomány áll rendelkezésre, tagjai gyakorlottak.

A gátbejárást követő kiértékelésen elhangzott: az árvízvédekezés biztonságosabbá tételéhez a védelmi osztagtelepen, a védelmi központokban és gátőrszertárakban tárolt eszközöket, felszereléseket korszerűsíteni kell.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.