Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Befejeződött a Kálló-ér felújítása

2012.03.07

Végéhez közeledik a belvízcsatornák rekonstrukciójának második üteme

A Kálló-ér közel 12 km hosszú szakaszán végeztek felújítási munkákat. A belvízcsatornák rekonstrukciójának legnagyobb szabású beavatkozása tette lehetővé, hogy a csatorna ismét alkalmas legyen a megfelelő belvízhozamok továbbvezetésére. A kivitelezés során alig kevesebb, mint 2 km hosszon több mint 11 ezer m3 vízépítési terméskő beépítése vált szükségessé. A mederből eltávolított iszapon túl ugyanis a leszakadt, megcsúszott, suvadásos szakaszokat kőrakattal erősítették meg a rézsûn és a rézsûláb tövében.


tivizig_logo.pngUSZT_logo_RGB_225x70.jpg

A belvízrendszer felújítását szolgálja a „TIKÖVIZIG VÍZRENDEZÉSI FŐMŰVEK REKONSTRUKCIÓJA II./B ÜTEM” (ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007)elnevezésű projekt.

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén 2011-ben fejeződött be mintegy 200 km csatorna kotrása. A Kálló-ér felújítása a szintén uniós finanszírozású projekt második ütemében valósult meg, ami további 100 km csatorna felújítását teszi lehetővé.

A projekt hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások és a védekezési költségek mérséklése, valamint az állami kezelésű belvízcsatornák védelmi képességének megőrzése.

A projekt által érintett vízgyűjtőn 59 település vízelvezetési feltételei javulnak. Az állami kezelésű belvízlevezető rendszer projektben szereplő rekonstrukciója mintegy 3 510 km2 vízgyűjtőre fejti ki hatását. Ezen területen nő a belvízlevezetés hatékonysága, csökken a belvízvédekezés költsége.

Az építési munkákat kivitelező „Duna-Drén” Konzorcium a csatorna szakaszok kotrásával, rézsűk helyreállításával nagyrészt elkészült. A műtárgyak építése, átépítése teljesen megvalósult. A teljes projekt is a befejezéséhez közeledik. Jelenleg a Király-éri csatorna szakasz építése folyik.

A projekt összköltsége 795 millió Ft, a teljes befejezése 2012. július 31-re várható. A két ütemben végrehajtott munkák során, mintegy másfél év alatt, az igazgatóság kezelésében lévő belvízcsatornák negyede megújul.

Infoblokk2_altalanos_tobbes_modositott2.jpg
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
E-mail: titkarsag@tikovizig.hu
www.tivizig.hu
www.ujszechenyiterv.hu

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.