Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Folytatódik a szivattyútelepek felújítása

2012.03.20

Elekezdődött a második ütem kivitelezése

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 28 db szivattyútelepet üzemeltet. Belvízvédekezés esetén nagyrészt ezek juttatják a folyókba a káros vizeket. A 2011 decemberében befejeződött programban 19 szivattyútelep részleges rekonstrukcióját végezték el a szakemberek. A szintén uniós finanszírozású második ütemben, részben az előző projekttel megegyező helyszíneken, 18 szivattyútelepen folytatódnak a gépészeti, villamos és építészeti beavatkozások. Így a két ütemben végrehajtott munkák során, egy év alatt, az igazgatóság kezelésében lévő szivattyútelepek többsége megújul. A projekt összköltsége 386 millió Ft, a teljes befejezése 2012. július 31-re várható.


tivizig_logo.pngUSZT_logo_RGB_225x70.jpg

A belvízrendszer felújítását szolgálja a „TIKÖVIZIG VÍZRENDEZÉSI FŐMŰVEK REKONSTRUKCIÓJA II./A ÜTEM” (ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0006)elnevezésű projekt.

A projekt hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások és a védekezési költségek mérséklése.

A TIVIZIG kezelésében levő és a főbefogadóba emelő szivattyútelepek üzemelése kihatással van a hozzá kapcsolódó teljes vízgyűjtő belvízmentesítésére, így az önkormányzati, a társulati és az egyéb kezelésben levő vízelvezető művek üzemeltetésére is. Az előbbiek miatt üzemképességük megőrzése kiemelt fontosságú. Belvízvédekezés alatt történő meghibásodás esetén a kieső kapacitás pótlása rendkívül költséges, ugyanakkor védekezési körülmények között végrehajtott javítás, vagy lehetetlen, vagy jóval többe kerül, mint a védekezési időszakon kívül elvégzett felújítás.

A projekt keretében megvalósuló rekonstrukció 1500 km2 vízgyűjtőre fejti ki hatását, ahol 31 település vízelvezetési feltételei javulnak. Ezen területen nő a belvízlevezetés hatékonysága, csökken a belvízvédekezés költsége.

A rekonstrukció során 18 szivattyútelep gépészeti, építész és villamos jellegű felújítására kerül sor.

Az elhasználódott gépek, villamos berendezések és épületek felújításával javul a szivattyútelepek üzembiztonsága, csökkennek a védekezési költségek és mérséklődnek a belvízkárok.

A kivitelezési munkákra kiírt közbeszerzést a DH-SZERVIZ Kft. nyerte meg. A vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevő 2012. február 10-én írta alá.

 

Infoblokk2_altalanos_tobbes_modositott2.jpg
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
E-mail: titkarsag@tikovizig.hu
www.tivizig.hu
www.ujszechenyiterv.hu

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.