Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Közös tiszai árvízvédelmi terv készül

2012.08.29

Közös árvízvédelmi tervet készít a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉM-VIZIG). A két szervezet a korábbi években szerzett tapasztalatokat követően a jövőben nemcsak összehangolja a Tiszát érintő árvízvédelmi munkálatokat, hanem már az árvizek előtti időszakra is kiterjeszti az együttműködést.


A fejlesztés során korszerűsítik a TIVIZIG és az ÉM-VIZIG árvízvédekezési tevékenységének alapját képező dokumentációt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a legkorszerűbb informatikai eszközök valamint távérzékelési-térinformatikai technológiák felhasználásával átdolgozzák a jelenlegi védelmi terveket. Ennek révén lehetővé válik a dokumentumok naprakész fejlesztésének lehetősége.

A munkálatok során légi adatfelvételezés, légi és terepi adatgyűjtés, adatfeldolgozás, árvízi elöntési szimulációs modellezés és biomassza-tömegbecslés is történik. Mindezen mérések eredményeként új, minden eddiginél pontosabb, megbízhatóbb, könnyen ellenőrizhető és a szakemberek számára azonnal használható adatbázis jön létre. 

A projekt legfontosabb eredménye az lesz, hogy a jelenlegi papír alapú védelmi terveket felváltják a digitális alapú információk, mely nagymértékben hozzájárul a Tisza folyó ártéri öblözeteinek, a folyó érintett szakaszai árvízi biztonságának növeléséhez.

A projekt teljes költsége több, mint 93 millió forint. Ez a támogatás tartalmaz több, mint 79 millió forint svájci hozzájárulást, valamint mintegy 14 millió forint önerőt. A projekt várható befejezése 2012. december 31.

A projekttel kapcsolatos további információk www.tivizig.hu honlapon érhetők el.

A projekt a Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósul meg.

www.swiss-contribution.admin.ch/hungary
http://www.nfu.hu/svajci_hozzajarulas

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.