Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Árvízvédelmi őszi szemle 2012

2012.11.15

Az idén igazgatóságunk területén a csapadékszegény időjárásnak köszönhetően árvízvédelmi készültséget nem kellett elrendelni. A csapadék hiánya a védművekre is hatással volt. A töltéseken több helyen jelentkeztek repedések, a gyeptakaró, a kaszálók minőségére is kedvezőtlen hatással volt.


Az árvízvédelmi töltések gaztalanítását, valamint a töltéskoronán kiépített stabilizált és burkolt utak fenntartását és a fővédvonalban lévő zsilipek, műtárgyak karbantartását a szakaszmérnökségeink az anyagi források lehetőségeihez képest végezték.

Az őszi felülvizsgálatok egyébként 2012. augusztus 27-e és október 30-a között előre meghatározott ütemterv szerint zajlottak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságon. A szakbizottságok az előző évekhez hasonlóan álltak fel:

  • Árvízvédelmi műtárgy-vizsgáló Szakbizottság
  • Belvízvédelmi műtárgy-vizsgáló Szakbizottság
  • Szivattyútelepi és gépészeti Szakbizottság
  • Védelmi Anyagok, Eszközök és Telephelyek Szakbizottsága
  • Vízrajzi Szakbizottság
  • Informatikai és Hírközlési Szakbizottság
  • Erdészeti Szakbizottság

Elsőrendű és másodrendű árvízvédelmi töltések:

Árvízvédelmi beruházást, kivitelezést a védműveken 2012-ben nem tudtunk végezni. Töltéseink kiépítettségében idén nem történt változás. A kaszálás és gaztalanítás elvégzésében az idén nagy szerepet kapott a közfoglalkoztatás. A kaszálók bérbeadását tekintve a tavalyi évhez képest némi javulás érezhető, ez azonban a csapadékszegény időjárásnak köszönhető gyér szénatermésnek tudható be.

Az önkormányzati kezelésben lévő védművek állapotában jelentős változások nem történtek. A szükséges minimális beavatkozásokat szintén a közfoglalkoztatásból átcsoportosítható kapacitással végezték.

Védműveket keresztező műtárgyak:

A védvonalakon található műtárgyakon csak a legszükségesebb és legalapvetőbb gépészeti karbantartási beavatkozások történtek meg(zsírozás, olajozás, takarítás). A közfoglalkoztatásnak köszönhetően a kaszálást, az elő- és utóágyazatok iszaptalanítását, takarítását mindenhol elvégezték. A festés, felületkezelés szinte mindenhol elmaradt.

Szakaszvédelmi központok, gátőrtelepek állapota:

A védelmi célú épületeinket tekintve a legrosszabb a helyzet. A védelmi központok és gátőrtelepek – mindössze néhány kivételtől eltekintve – felújításra, korszerűsítésre szorulnak. Az őrtelepek nagyrészt rendezettek, tisztán tartottak. Ezen a helyzeten nagyban javítanak majd a hamarosan kezdődő Európai Uniós projektjeink.

Védelmi anyagok, eszközök:

A gátőri szertárakban, illetve a szakaszvédelmi központok raktáraiban tárolt védelmi anyagok és felszerelések védekezéskor induló készletként elegendőnek bizonyulnak. A raktári készletek mennyisége, állapota, valamint a szertárak rendje is megfelelő.  Az elavult anyagok és felszerelések cseréje forráshiány miatt nem történt meg, cseréjüket viszont továbbra is napirenden kell tartani. Igény van továbbá a szertárban tárolt anyagok korszerű módon történő naprakész nyilvántartására. Az országos tartalékot képező 20 000 db fáklya, 20 000 db PP zsák és 300 db CS2 lemez rendelkezésre áll.

Informatika, hírközlés:

A hírközlési és informatikai berendezések műszakilag megfelelő állapotúak, biztosított a kettős ellátottság, a vezetékes és vezeték nélküli berendezések üzemelnek. A Lotus Notes számítógépes információs rendszer biztosítja a szakaszvédelmi központok és a debreceni központi védelmi törzs közötti gyors adatátvitelt és a védekezés irányításához szükséges információkat. Lényeges feladat az igazgatóságok közötti informatikai összhang fenntartása.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.