Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Belvízvédelmi őszi szemle 2012

2012.11.16

A belvízvédelmi rendszer egyes kiemelt elemeit szakbizottságok szemlélték meg. A felülvizsgálatokat a szakaszmérnökségek és a központ belvízvédekezésben résztvevő, illetve azt irányító szakemberei végezték, melyen egy alkalommal az OVF képviselője is részt vett. A főművi bejárást megelőzően, illetve azzal párhuzamosan a társulati, önkormányzati és az üzemi művek felülvizsgálata is megtörtént.


A szemlék tapasztalatai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

A TIVIZIG kezelésében lévő szivattyútelepek általában üzemképesek, állapotuk, általános környezeti rendjük megfelelő.

A különböző meghibásodások miatt a következő szivattyútelepi kapacitásokat nem lehet igénybe venni. A Makkodi szivattyútelepen beépített 2 db mozgógereb teljes felújításra szorul, így a szivattyútelep működése akadályoztatott. A Hamvasi szivattyútelepen az I. számú szivattyút és a Borz I. szivattyútelepen a felújított szivattyút a meghibásodott tolózárak miatt nem lehet üzemeltetni. Borz II. szivattyútelepen II. számú szivattyú meghibásodott javítása szükséges.

Belvizes csatornák

A belvízlevezető csatornákról és műtárgyaikról elmondható, hogy állapotukban, illetve a vízlevezető képességükben a már évek óta tartó romlási folyamat csak részben mérséklődött. Ebben az évben a TIVIZIG kezelésében lévő 1318 km csatornából 521 km-t gaztalanítottunk, míg 2,8 kilométeren végeztünk kotrási munkát. A kaszáltság az elmúlt évhez képest a közmunkaprogramnak köszönhetően javult, de még így is elmarad a műszaki igényszinttől, mivel a csatornák mintegy 40 %-án sikerült ezt a munkát elvégezni. Az iszaptalanítás tekintetében ebben az évben jelentős a lemaradás. 2012-ben a belvízcsatornák mintegy 0,2 %-a lett megkotorva.

A csatornák jelenlegi állapotát figyelembe véve, a kotrási és gaztalanítási munkák ütemét jelentősen fokozni kellene ahhoz, hogy a csatornák eredeti vízszállító képessége helyreálljon.

2012. évben a műtárgyakon, anyagi fedezet hiánya miatt érdemi javítási, helyreállítási munka nem történt.

Tározók

A felülvizsgálat tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a tározók többnyire üzemképesek, belvíz befogadására alkalmasak.

Ebben az évben belvíz ellen nem kellett védekezni. Az aszály miatti vízszintcsökkenés problémát okozott az Erdőspusztai tározóknál. Az előírt üzemvízszint tartása miatt több tározónál töltésmagasításra és javításra lenne szükség. (Martinka I-II, Halápi, Bodzás, Fancsika I. tározók)

Több tározónál műtárgyjavítás szükséges (Füredkócsi tározó lecsapoló, Bodzás tározó lecsapoló, Halápi tározó leeresztő) A gyakori vízkormányzás miatt zsiliptáblás elzárószerkezet beépítése javasolt a Martinka II. tározó vízmegosztó műtárgyánál.

Burkolat rongálódás tapasztalható a Görbeházi tározó lecsapoló műtárgyánál és a Martinka I. tározó vízvisszatartó műtárgyánál.

A belvíztározók területének döntő része nincs a TIVIZIG kezelésében. A tározás tényének bevezettetése szükséges lenne a földhivatali nyilvántartásba.

Társulatok

A társulati kezelésben lévő művek felülvizsgálatának tapasztalatai alapján elmondható, hogy 2012-ben a művek fenntartását, karbantartását az elmúlt évihez hasonlóan végezték el.

A TIVIZIG működési területén levő társulati üzemeltetésű belvízcsatornákon összesen mintegy 26 km hosszúságban végeztek iszaptalanítást, mely teljes csatorna hosszra vetítve 0,9 %-nak felel meg. A társulatok által végzett gaztalanítás 46 %-os mértéke közel azonos a VIZIG-es belvízcsatornák gazmentesítési arányával. A társulatok között a gaztalanítás mértéke 0 % és 61 % között szóródik. Ugyancsak eltérések vannak az iszaptalanítás tekintetében is. (0 – 4 %)

Önkormányzatok

A TIVIZIG működési területén elhelyezkedő önkormányzatok részére adatlapokat küldtünk ki a belvízvédelmi művek állapotának, karbantartottságának felmérésére, értékelésére. Az adatlapok többségét az önkormányzatok kitöltve visszaküldték. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzatok a belterületeken lévő művek fenntartására, karbantartására kellő figyelmet fordítanak, ezeket a munkákat többségében a lakosság és a közhasznú munkások bevonásával oldják meg. A felújításokra, a belvízlevezető rendszer teljes kiépítésére már kevesebb lehetőségük van, melyet általában pályázatok útján nyert anyagi háttér segítségével próbálnak megoldani. A külterületi létesítmények többnyire elhanyagoltak, azokra nem fordítanak megfelelő figyelmet.

Az üzemi, vagy magán vízrendezési művek esetében általános tapasztalatként továbbra is elmondható, hogy a vízrendezési művek elhanyagoltak, karbantartásukra nem fordítanak kellő figyelmet, nem végzik el a szükséges karbantartási munkákat.

Sok helyen az üzemi, táblaszintű vízrendezési létesítményeknek nincs igazán gazdája, így a meglévő létesítmények fokozatosan tönkremennek, elveszítik vízelvezető képességüket.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.