Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Kétmilliárdos fejlesztés a Tiszán

2013.03.20

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésébe a Tisza bal parti védművek tartoznak Tiszafüred és Rakamaz között. Ezen a szakaszon az igazgatóság az elmúlt évtizedben  megvalósított néhány fejlesztést, amelyek eredményeképpen a védművek állapota a Tiszanagyfalu-Tiszalöki ártéri öblözetben jelenleg mintegy 94%-ban, a Hortobágyi öblözetben pedig még mindig csupán 62%-ban felel meg a mértékadó árvízi előírásoknak. A projekt célja két árvízvédelmi öblözet árvízi biztonságának növelése.


A projekt a Tisza folyó Tiszafüred és Rakamaz közötti szakaszát érinti, így az a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének Tisza menti fejlesztési feladataihoz csatlakozik.

A célterületen található nemzeti vagyon értéke mintegy 35 milliárd forint. Egy esetleges töltésszakadás esetén ekkora érték kerülhetne az elöntés mértékének függvényében, részben, vagy egészben veszélybe.

A fejlesztés során a Tisza bal partján hat szakaszon kell megerősíteni, illetve a megfelelő magasságúra kiépíteni a töltést. Ez a mértékadó árvízszintet meghaladó szint felett egy méter.

Megerősítik a töltést egyebek mellett Tiszagyulaháza térségében, ahol a 2001. évi árvíz alkalmával mentett oldali árvízi jelenségek (talajfelpuhulás, szivárgás) keletkeztek, mert a hullámtéri oldalon több méteres mélységű, mozaikos repedések alakultak ki. Itt több mint tíz éve már minden jelentősebb árhullámnál fóliával kellett védeni a gátat. Az összerepedezett töltésszakasz átépítésével helyreáll az árvízi biztonság. Az elbontott, majd újjáépített töltés ismét szilárd burkolatot kap. Ugyancsak része a fejlesztésnek a Tiszadada belterületét védő töltésszakasz (2 059 m), melyet a mértékadó előírásoknak megfelelően kell kiépíteni.

A beruházás következtében a jövőbeni várható védekezési költségek jelentősen mérséklődnek éppúgy, mint egy esetleges árvízi elöntés által okozott károk.

A töltésfejlesztés mellett a projekt során négy árvízvédelmi műtárgy teljes felújítása történik meg, egy műtárgyat pedig meg kell szüntetni. Rekonstrukció alá kerül a Tiszafüredi, az Egyeki, az Alsóréti szivattyútelep, valamint a Halastói zsilip, a Tiszadadai zsilipet pedig el kell bontani. Ebből következik, hogy a szükséges karbantartások költsége jelentősen alacsonyabb lesz a jelenleginél.

A projekt a két ártéri öblözet környezeti és természeti értékeinek védelmét, valamint az érintett terület 18 településén élő, összesen több mint 60 ezer lakos élet- és vagyonbiztonságának javítását célozza. A beruházás az alábbi Tisza parti települések közvetlen védelmét szolgálja: Rakamaz, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Polgár, Tiszacsege, Tiszadada, Tiszadob, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Tiszafüred és Egyek.

A beruházás négy NATURA 2000 területet érint. A védett természeti értékek megőrzésére, megmentésére külön tervet készítettek a kivitelező vállalat és a természetvédelmi szakemberek.

A kivitelező az A-HID Építő Zrt. amely a legkedvezőbb árajánlatával nyerte el a tiszai védvonal fejlesztésére kiirt nyílt közbeszerzési eljárást.

A munkakezdés időpontja 2013. január 08., befejezése 2015. július 08.

Az Európai Unió és a Magyar állam által nyújtott támogatás összege meghaladja a kétmilliárd forintot.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.