Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Pályázatírók, Önkormányzatok figyelmébe!

2016.06.20

Felhívjuk a figyelmet, hogy a TOP-6.3.3-15 - Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések és TOP-2.1.3-15 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című projektek támogatási feltétele a Területi Vízgazdálkodási Tanács szakmai Bizottságának támogató nyilatkozata.


A TVT Szakmai Bizottsági szakvélemény elsődleges célja, hogy még a projektfejlesztés időszakában, - lehetőség szerint – az engedélyezési eljárás megindítását megelőzően javaslataival segítse, orientálja a projektgazdákat a tervezés során, annak érdekében, hogy az adott terület hidrológiai, hidromorfológiai sajátosságaihoz, valamint az adott térségre készült részvízgyűjtő gazdálkodási tervekhez lehető legjobban illeszkedő, hosszú távon is fenntartható műszaki megoldások kerüljenek megvalósításra a projektek keretében.  
A TVT a szakvéleményének kialakítása során a projekteket nem rangsorolja, azokat egymáshoz nem hasonlítja.
A TVT Szakmai Bizottságának támogató véleményét a projektfejlesztés időszakában a projekt fizikai megkezdése előtt szükséges benyújtani.

Csak azon projektek esetében kezdődhet meg a beruházás, ahol a TVT minden szempontra vonatkozóan „Igen” vagy „Nem releváns” választ adott!

A tulajdonviszonyok rendezettségét a TVT-nek benyújtott dokumentumok között nem kell igazolni.
A befogadó esetében szükséges bemutatni annak kezelőjét/üzemeltetőjét és csatolni a hozzájáruló nyilatkozatát, amely igazolja, hogy a keletkező vizek befogadása biztosított.A Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (TTVT) a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság illetékességi területén látja el szakmai feladatát. A titkársági feladatokat a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság végzi.

A pályázatokat kérjük elektronikus formában benyújtani a kérelemmel együtt az igazgatóságunk központi e-mail címére: titkarsag@tivizig.hu

A TTVT elnöke: Ditroi János

A pályázatokat a Vízkárelhárítási, Mezőgazdasági vízgazdálkodási Szakmai Bizottság végzi.A benyújtott pályázat tekintetében kérjük, hogy legyenek figyelemmel az alábbi elvárásokra:

TTVT felé benyújtandó dokumentumok listája:

1) Projekt adatlap (legalább a projekt szakmai tartalmát bemutató pontjának kivonata);
2) Teljes engedélyezési vagy kiviteli szintű műszaki tervdokumentáció;
3) A befogadó kezelőjének nyilatkozata;

A TTVT Fejlesztési Bizottsága véleményét az alábbi szempontrendszer figyelembevételével alakítja ki:

 

Sorszám
Értékelési szempont Értékelés
     
1. A tervezett műszaki tartalom alapján a támogatást igénylő törekszik a megfelelő vízgazdálkodásra, a vizek helyben tartására.
    (Amennyiben ez nem releváns, úgy az ettől való eltérés megfelelő indoklása szükséges a támogatási kérelemben.)  
 1. Igen
 2. Nem
 (szöveges indoklással)
 3. Nem releváns
2.

A projekt műszaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz és a projekt tartalma figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási és települési vízkárelhárítási tervet és ezek megfelelően bemutatásra kerültek (területi adottságok és kapcsolódások a VGT releváns részeihez).
    (Amennyiben a település nem rendelkezik vízkárelhárítási tervvel, úgy a szempontra adható „igen” válasz, amennyiben a vízgyűjtő gazdálkodási terv figyelembevételre került.)

 

1. Igen
2. Nem (szöveges indoklással)
3. Nem releváns

3.

A műtárgyak méretezésénél, a mértékadó vízhozam meghatározásánál megfelelően figyelembe vették-e a jogszabályi, valamint a vonatkozó műszaki irányelvek és szabványok előírásait, helyi településrendezési eszközök alkalmazhatóságát?

 

1. Igen
2. Nem (szöveges indoklással)
4.

A betervezett projektelemek, műszaki megoldások megfelelők és költséghatékonyak.

 

1. Igen
2. Nem (szöveges indoklással)
5.

A tervezett vízelvezető létesítmények kapcsán rendelkezésre áll-e a megfelelő befogadó.

 

1. Igen
2. Nem (szöveges indoklással)
3. Nem releváns
6.

A vízminőség-védelem szempontjából szükséges műtárgyak (pl. hordalékfogó, olajfogó, tisztítóaknák) megfelelő módon betervezettek.

 

1. Igen
2. Nem (szöveges indoklással)
3. Nem releváns
 
 
TVT Szakmai Bizottság véleménye (rövid szöveges kifejtés)

      
      

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.