Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója

2018.01.31

Több, mint 1 milliárd forintos beruházás keretében, európai uniós és hazai forrásból újítanak fel belvízvédelmi szivattyútelepeket az országban. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén 15 szivattyútelepet érint fejlesztés.


KEHOP-1.3.0-15-2016-00011

 

Hazánk adottságai miatt az árvíz mellett gyakran okoz nagy károkat - különösen a mezőgazdaságnak - az esetenként hatalmas területeket elborító belvíz. Utoljára 2000-ben volt szivattyútelepi rekonstrukciós program, azóta a vízügyi igazgatóságok csak a legszükségesebb javításokat végezték el, átfogó fejlesztésre nem került sor.  A belvízvédekezésnek alapvető eleme a szivattyútelep, melynek meghibásodása, nem biztonságos üzemelése a leggyakoribb hátráltató tényező. A hatékony védekezés lehetőségét célozzák a fejlesztések a belvízvédelmi szivattyútelepek alkalmas műszaki állapotának megteremtésével.

 

A kiemelt projekt a Széchenyi 2020 program keretében európai uniós támogatás segítségével 1,046 Milliárd forint értékben valósul meg. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint konzorciumvezető mellett kilenc vízügyi igazgatóság részesül a támogatásból, úgymint az ÉDUVIZIG, KDVVIZIG, ADUVIZIG, DDVIZIG, NYUDUVIZIG, FETIVIZIG, ÉMVIZIG, TIVIZIG, KÖVIZIG.

 

A belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciója keretében az elöregedett, vagy nem megfelelő kapacitású, nem megfelelő üzembiztonságú szivattyútelepek rekonstrukciója valósul meg, a kapcsolódó műtárgyak, egyéb gépi berendezések, csőhálózatok, energiaellátó létesítmények, valamint a szivattyúgépházak, kezelőépületek átépítésével, felújításával. Cél a károk mérséklése, ezáltal az üzemeltetés költségeinek csökkentése.

 

A projekt hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a főművek védképességének hosszú távú megőrzése. Közvetlen cél a belvízlevezető hálózat legkritikusabb pontjainak rekonstrukciója.

 

A vízügyi igazgatóságok 41 szivattyútelepen terjesztettek fel rekonstrukciós igényt, ebből lett kiválasztva 9 vízügyi igazgatóság területén 11 javaslat. A kiválasztás során előtérbe került a gerebek (uszadék eltávolító szerkezet) kiépítése, illetve korszerűbb berendezésre történő cseréje (9 db új gereb), az elektromos rendszerek biztonságának fejlesztése, illetve szivattyúegységek korszerűsítése. A kiválasztásnál szempont volt a térség belvíz veszélyeztetettsége is.

 

A fejlesztések hozzájárulnak a KEHOP 1. prioritási tengely célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt célja és várható eredménye egyértelműen kapcsolódik a legfontosabb Uniós irányelvekhez, mint a Víz Keretirányelv (2000/60/EK), az Árvízi Irányelv (2007/60/EK). Emellett kapcsolódik a hazai stratégiák célkitűzéseihez, mint a Kvassay Jenő Terv, (Második) Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2014–2025, kitekintés 2050-ig), Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása javítja a szélsőséges hidrológiai és vízjárási helyzetekhez történő alkalmazkodást.

 

A projekt kezdési időpontja: 2016. 11. 10.

A projekt várható befejezése: 2019. 04. 30.

 

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén 15 szivattyútelepen történik valamilyen felújítási munka a projekt keretében.


Uszadék eltávolító berendezések rekonstrukciója és új berendezések beépítése

•          Borz II. szivattyútelepen 1 db új mozgógereb (uszadék eltávolító szerkezet) beépítése.

•          Halasi szivattyútelepen 2 db szállítószalag felújítása.

•          Karádéfoki szivattyútelepen 1 db mozgógereb, és 2 db szállítószalag felújítása.

•          Tiszacsegei szivattyútelepen 1 db vízszintes szállítószalag felújítása.

Szivattyúk, és kapcsolódó gépészeti berendezések felújítása

•          Egyeki szivattyútelepen 1 db szivattyú felújítása.

•          Szeghalmi I. szivattyútelepen a nyomóoldali elzáró szerkezetek javítása.

•          Kadarcsi szivattyútelep 1 db szivattyú teljes felújítása.

•          Biharnagybajomi szivattyútelep 2 db szivattyú teljes felújítása.

•          Tiszacsegei szivattyútelep I. sz. CSPV szivattyú felújítása.

Szivattyútelepi épületfelújítások

•          Folyási szivattyútelepen gépészpihenő felújítása, ajtó cseréje.

•          Halasi szivattyútelepen kezelőépület, és szivattyútér felújítása; mellék¬épület kialakítása.

•          Rejei szivattyútelepen gépészpihenő felújítása, ajtó cseréje.

•          Hataji szivattyútelepen gépház belső felújítás, nyílászárók cseréje.

•          Egyeki szivattyútelepen gépészpihenő felújítása, nyílászárók cseréje.

Szivattyútelepi villamos berendezések korszerűsítése

•          Láncfok-Köröslaposi szivattyútelepen az elavult villamos kapcsolószekrény cseréje, villamos fűtés kiépítése.

•          Tiszaeszlári szivattyútelepen az elavult elektromos kapcsolószekrény cseréje, villamos fűtés kiépítése.

•          Borz II. szivattyútelepen a térvilágítás helyreállítása.

•          Hamvasi szivattyútelepen a térvilágítás helyreállítása.

•          Alsó-Ó-Berettyói szivattyútelepen az elavult elektromos kapcsolószekrény cseréje.

 

A projektről bővebb információt a http://belvizszivattyu.ovf.hu/ oldalon olvashatnak.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.