Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Megújultak a Keleti-főcsatorna műtárgyai

2019.09.13

Európai uniós támogatással, több mint hárommilliárd forintos beruházás keretében újította fel a Keleti-fĹ‘csatorna műtárgyait az Országos Vízügyi FĹ‘igazgatóság (OVF) és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) konzorciuma.


 

A fĹ‘csatorna 200 ezer hektár föld öntözését, valamint több mint 9 ezer hektár tógazdaság és vizes élĹ‘hely üzemeltetését, vízpótlását teszi lehetĹ‘vé, ezért volt szükség a 60 éves létesítmények rekonstrukciójára. A három éve kezdĹ‘dött munkálatok alatt a vízszolgáltatás folyamatos volt a Keleti-fĹ‘csatorna mentén.

 

A Keleti-fĹ‘csatorna a Tiszántúl, az ország egyik legaszályosabb területének vízgazdálkodási gondjai enyhítésére létrehozott Tisza-Körös-völgyi EgyüttműködĹ‘ Vízgazdálkodási Rendszer része. A fĹ‘csatorna a Tiszából gravitációsan nyeri a vizét, ezt a Tisza vízszintjét több méterrel megemelĹ‘ tiszalöki duzzasztás teszi lehetĹ‘vé. A Keleti-fĹ‘csatorna teljes hossza közel 100 kilométer: Tiszavasvárit, Hajdúnánást, Hajdúböszörményt, Balmazújvárost, Hajdúszoboszlót és Bakonszeget is érinti. A fĹ‘csatorna 200 ezer hektár föld öntözését, valamint több mint 9 ezer hektár tógazdaság és vizes élĹ‘hely üzemeltetését, vízpótlását teszi lehetĹ‘vé. A Keleti-fĹ‘csatorna mindemellett a kiemelt fontosságú ivóvízbázisok közé tartozik. A balmazújvárosi vízkivételi művön keresztül ugyanis 1974-tĹ‘l részben innen kapja ivóvizét, valamint ipari és öntözĹ‘vizét az ország második legnagyobb városa, Debrecen, illetve több környékbeli település. A Keleti-fĹ‘csatorna a Körös-völgy szempontjából is kiemelt jelentĹ‘séggel bír, mivel a vízleadó útvonalakon keresztül évi 300–400 millió m3 vizet juttat ebbe a térségbe.

A Komplex Tisza-tó Projekt II. ütem - KEHOP-1.3.1-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében, az Európai Unió több mint hárommilliárd forintos támogatásával az alábbi fejlesztések valósultak meg:

 

  • A Keleti-fĹ‘csatorna torkolati szakaszának kotrása
  • Hordalék és uszadékterelĹ‘ építése a Keleti-fĹ‘csatorna tiszai torkolatánál
  • A Tiszavasvári beeresztĹ‘zsilip rekonstrukciója
  • Balmazújvárosi bukó felújítása
  • Új duzzasztó műtárgy építése Hajdúszoboszlónál
  • Új vízleadó zsilip építése Bakonszegnél
  • K-VII–Kösely vízleadó útvonal rekonstrukciója.

 

 

 

 

Láng István, az Országos Vízügyi FĹ‘igazgatóság fĹ‘igazgatója a 2019. szeptember 12-én Bakonszegen rendezett projektzáró rendezvényen elmondta: a mintegy 60 éve átadott Keleti-fĹ‘csatorna csaknem 100 kilométeres szakasza érinti Tiszavasvárit, Hajdúnánást, Balmazújvárost, Hajdúszoboszlót és Bakonszeget is. A Tiszántúl pedig az ország egyik legaszályosabb része, ezért nagyon fontos a helyes vízgazdálkodási rendszer kiépítése, karban tartása. A fĹ‘igazgató emlékeztetett rá, hogy a 2010-es árvizek után árvízvédelmi koncepciók születtek a természeti katasztrófák kivédése érdekében, 2014-tĹ‘l pedig tudatos öntözésfejlesztés indult meg az aszálykárok enyhítésére, amit az európai uniós pályázati források tettek lehetĹ‘vé. A most átadott rekonstrukció keretében elvégezték a Keleti-fĹ‘csatorna torkolati szakaszának kotrását, a tiszavasvári beeresztĹ‘zsilip rekonstrukcióját, a balmazújvárosi bukó felújítását. Hajdúszoboszlónál új duzzasztózsilipet, míg Bakonszegnél új vízleadó zsilipet építettek. Láng István kiemelte, a magyar kormány 2020 és 2030 között évente 17 milliárd forintot szán öntözésfejlesztésre.

 

 

 

Vitányi István országgyűlési képviselĹ‘ (Fidesz-KDNP) arról beszélt egyebek mellett, hogy a közeli Derecskén folyó 3,5 milliárd forintos vízgazdálkodási beruházásnak köszönhetĹ‘en 9000 hektár termĹ‘terület válik öntözhetĹ‘vé.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke (Fidesz-KDNP) a vízgazdálkodást olyan területnek nevezte, amellyel a teljes mezĹ‘gazdasági szerkezet képes megújulni. Reményét fejezte ki, hogy 2030-ra a kormány elképzelésének megfelelĹ‘en minden gazda számára elérhetĹ‘ lesz az öntözéses gazdálkodás.

Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárkamara - NAK - megyei elnöke kiemelte, a vízgazdálkodás terén a legfontosabb a víz visszatartása, ugyanis több víz hagyja el délen az országot, mint amennyi északon beérkezik. Jelenleg 2 százalék az öntözhetĹ‘ terület nagysága az országban, míg az EU-ban 8 százalék - jelentette be, hozzátéve, ezen az arányon mindenképpen javítani kell.

A beruházást a kivitelezĹ‘ KÖTIVIÉP’B Kft. nevében Kocsi Mihály ügyvezetĹ‘ igazgató jelképesen átadta Bara Sándornak, a Keleti-fĹ‘csatornát üzemeletetĹ‘ Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójának, aki bejelentette, jövĹ‘re elkezdĹ‘dik a Keleti-fĹ‘csatorna 40 km-es szakaszának rekonstrukciója, hazai forrásból.

 

MTI

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.