Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Információk a Bejelentéshez kötött rendkívüli öntözési célú vízhasználatról

2022.03.22

A tartósan vízhiányos időszakban a vízhasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül, egy alkalommal, rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges.


A tartósan vízhiányos időszak kezdetét ez évben 2022. március 21. napjával hirdetett ki a belügyminiszter a mezőgazdasági vízhasználók költségterheinek enyhítése érdekében. Rendkívüli öntözési célú vízhasználatnak minősül a tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m³/hektár) vízmennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból, legfeljebb megszakítás nélkül egy hónap időtartamig történő kijuttatása.

 

Rendkívüli öntözési célú vízhasználat igénybevételének menete:


1.      Vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem benyújtása formanyomtatványon a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság központi email címére titkarsag@tivizig.hu.

(formanyomtatvány elérhető: http://www.ovf.hu/hu/hirek-ovf/rendkivuli_ontozes)

 

1.1. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság soron kívül kiadja a vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben a vízhasználat nem veszélyezteti az érintett felszíni víz ökoszisztémáját és egyéb vízgazdálkodási érdekeket nem sért.

 

2.      Bejelentő adatlap benyújtása formanyomtatványon a területileg illetékes Vízügyi Hatósághoz, melyhez mellékelni kell a TIVIZIG vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatát. 

(formanyomtatvány elérhető: https://www.katasztrofavedelem.hu/284/vizugyi-szakterulet%20)

 

3.        A vízhasználónak mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződést kell kötni a rendkívüli öntözési célú vízhasználat igénybevételére a területileg illetékes vízszolgáltatóval (TIVIZIG illetékes szakaszmérnöksége, vagy TRV ZRT).

 

3.1. Vízszolgáltatási díjfizetési kötelezettség:

A mezőgazdasági vízszolgáltatás díja az alapdíjból és a változó díjból tevődik összege. Az alapdíj a rendkívüli öntözési célú vízhasználat esetében a vízhasználó bejelentésében rögzített, kivenni tervezett víz mennyiség, míg a változó díj a ténylegesen felhasznált vízmennyiség alapján kerül megállapításra.

2022. évben a mezőgazdasági vízszolgáltatás alapdíjának 50 %-át a vízhasználó fizeti meg, a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja. A ténylegesen felhasznált vízmennyiség után fizetendő változó díj teljes egészében a vízhasználót terheli.

 

 

Amennyiben a rendkívüli öntözési célú vízhasználat időtartamát (1 hónap) követően is szükséges az öntözés, úgy a további öntözéshez egyszerűsített öntözési célú vízhasználatról szóló vízjogi üzemeltetési engedély (max.: 5 évre érvényes), vagy öntözési célú vízkivételre jogosító vízjogi üzemeltetési engedély szükséges (max.: 20 évre érvényes).

 

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

-       a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

-       a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

-       a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

-       a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.