Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Gyűjtött és feldolgozott adatok

2021.03.02

Gyűjtött és feldolgozott adatok

 

Árvízvédekezéssel kapcsolatban gyűjtött adatok (vízállás, csapadék, jég, véd. során foglalkoztatott létszám)

 

Belvízvédekezéssel kapcsoltban gyűjtött adatok (Szivattyútelepi üzemelések, tárolt vízmennyiség, elöntött területek nagysága)

 

Vízminőség kárelhárítással kapcsolatban gyűjtött adatok (Szennyezés helye, mértéke, veszélyessége, megszüntetésére tett, javasolt intézkedések, operatív kárelhárítás szükségessége, módszer, hely kiválasztása)

 

Vízállás adatok

 

Csapadék adatok

 

Hó vastagság, hóvízegyenérték

 

Jégészlelés

 

Talajvízszint észlelő kutak mért adatai

 

Belvízvédelmi készültségek

 

Belvízvédelmi szivattyútelep üzemelés adatok (átemelt vízmennyiség, üzemórák, energia fogyasztás)

 

Mezőgazdasági vízhasználattal kapcsolatos adatok (felhasznált vízmennyiség m3)

 

Belvízvédelmi létesítmények nyilvántartása

 

Belvízvédelmi tervek nyilvántartása

 

Kimutatás a kizárólagos állami tulajdonú kisvízfolyásokról

 

Vízjogilag engedélyezett területek

 

Vízilétesítmények azonosító és műszaki adatai, üzemeltetési és megfigyelési adatok

 

Felszín alatti vízilétesítmények műszaki adatai, feltárt földtani rétegsor, vízföldtani jellemzők, hidrogeológiai védőterületek, vízminőségi adatok, vízjogi engedélyek, vízkészletek és vízhasználatok jellemző adatai

 

Felszín alatti vízkivételi létesítmények adatai, engedélyezett víztermelés, tárgyi évben kitermelt tényleges vízmennyiség

 

Vízminőségi törzshálózatba tartozó vízilétesítményekre jellemző vízminőségi adatok

 

Felszíni törzs és üzemi állomások vízállás, vízhozam, lég- és vízhőmérséklet adatsorai, Q-H görbék, jégjelenségek, hidrometeorológiai állomásokon mért elemek (léghőmérséklet, csapadék, hóvastagság, hóvízegyenérték)

 

Országos felszíni vízmérleg készítéséhez szükséges engedélyezett és tényleges felszíni vízhasználati adatok

 

Vízjogi engedéllyel rendelkező halastavak jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

 

Vízjogi engedéllyel rendelkező, felszíni vízbe történő tisztított szennyvíz és használtvíz bevezetések jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

 

Vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízből történő ipari célú vízkivételek jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

 

Vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízből történő kommunális célú vízkivételek jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

 

Természetes tavak és vízjogi engedéllyel rendelkező mesterséges kistavak jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

 

Vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízből történő mezőgazdasági célú öntözővízkivételek jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

 

Vízjogi engedéllyel rendelkező víztározók jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.