Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Közlekedési hozzájárulások

2021.01.25

Közlekedési hozzájárulások a töltéseken való közlekedéshez

 

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet 7.§. (2)-(3) bekezdésének felhatalmazása alapján a kezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken, valamint a Keleti-főcsatorna töltésein való közlekedésre jogosító hozzájárulást ad ki.

 

A szilárd burkolattal rendelkező, valamint az azzal nem rendelkező töltés használatáért egyaránt fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni.  A szilárd burkolattal el nem látott töltésen közlekedni, csak az illetékes szakaszmérnökség-vezetőjének külön engedélyével lehet.

F i g y e l e m!
A védtöltéseken való közlekedéshez történő hozzájárulás
kizárólag kérelemre adható ki.

A

kérelem

ide kattintva letölthető.

 

 Az árvízvédelmi töltéseken hozzájárulással lehet közlekedni:

a)      segédmotoros kerékpárral/ motorkerékpárral,

b)      lassú járművel,

c)      személygépkocsival,

d)      tehergépkocsival,

e)      mezőgazdasági vontatóval,

f)      valamint állati vontatású járművel.

 

 Nem adható hozzájárulás: 

a)      sportcélú járműveknek (pld. quad, cross),

b)      díszburkolattal ellátott töltés-szakaszokra,

c)      árvízvédelmi készültség alatt álló szakaszokra, I. fokú árvízvédelmi készültséget kivéve,

d)      jármű közlekedésre alkalmatlan töltés-szakaszokra, főleg ha az a töltés állagát is veszélyezteti,

e)      azokra a töltésszakaszokra, amelyekkel párhuzamosan, annak közelében kialakított út áll rendelkezésre,

f)       abban az esetben, ha a megközelíteni kívánt célterület a töltésen és védősávon kívül, más úton is megközelíthető.

 

A közlekedésre jogosító hozzájárulás éves, havi, heti, napi illetőleg eseti időtartamra szólhat.

 

Eseti hozzájárulás kizárólag a 3,5 t súlyt meghaladó járművek tulajdonosai részére adható ki, melynek általános mértéke nettó 700,-Ft/km (minimum nettó 1500,-Ft). Indokolt esetben, a jármú súlyára, szállítmányára való tekintettel egyedi elbírálás alapján és díjmegállapítás mellett adható ki.

 

Az igazgatóság árvízvédelmi töltésszakaszait az alábbi fenntartási hozzájárulás megfizetése esetén használhatják:

Hozzájárulás
 érvényessége
3,5 t alatti súlyú gépkocsi
(nettó díj)
Motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, állati vontatású jármű
(nettó díj)
Éves (Ft/km) 700,- 400,-
Havi (Ft/km)
minimum (Ft)
100,- 50,-
800,- 400,-
Heti (Ft/km)
minimum (Ft)
75,- 60,-
400,- 300,-
Napi (Ft) 800,- 600,-

 

Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, és a mozgásában korlátozott személyek a megállapított díjból 50%-os kedvezményre jogosultak.  Kedvezményes közlekedésre jogosult  személy, kedvezményesen csak egy hozzájárulást igényelhet.

A fizetendő díjat átutalási postautalványon, vagy készpénzfizetési számlán lehet az igénylés helyén befizetni.

 

A védtöltésen való közlekedésre jogosító hozzájárulás kiadásához szükséges:

Minden esetben:

 • a kérelmező által (hiánytalanul) kitöltött kérelem,
 • térítésmentesség, vagy kedvezmény igénybe vétele esetén az igénybe vétel jogcímének megjelölésével egyidejűleg, a jogcímet igazoló okirat a kérelem mellékleteként fénymásolatban csatolva.

 

A Keleti-főcsatorna (KFCS) töltésén való közlekedésre jogosító hozzájárulás kiadásához szükséges a kérelmező:

  • személyi igazolványa,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gépjármű forgalmi engedélye,
  • a használni kívánt terület pontos meghatározása,
  • az éves állami horgászjegy és a KFCS-ra vonatkozó éves területi horgászjegy másolati példánya.

 

A hozzájárulások kiadásával kapcsolatban érdeklődni lehet:

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

e-mail: titkarsagtivizig.hu

telefon: +36 52 410-677

 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Hajdúszoboszlói Szakaszmérnöksége

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 163.

telefon: +36 52 360-792, 361-812

 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Berettyóújfalui Szakaszmérnöksége

4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 96.

telefon: +36 54 402-076,403-076,402-293

 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Polgári Szakaszmérnöksége

4090 Polgár, Hősök utca 98.

Telefon: +36 52 391-367, 573-115, 573-116

További információ:        Közlekedési hozzájárulások -Polgár

 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 246. §. (1) e) pontja szerint „ aki az árvízvédelmi töltést vagy a vízkárelhárítási célú tározó töltését jogszabálytól eltérő módon veszi igénybe, járművel engedély nélkül közlekedik, a töltés menti védősávot, a nagyvízi meder területét vagy a parti sávot a jogszabálytól eltérő módon használja, továbbá a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.”

 

Az előírások be nem tartása esetén a hozzájárulás azonnali visszavonásra kerül. A kérelmező számára a bevonástól számított egy éven belül az igazgatóság területén nem adható ki újabb hozzájárulás a bevont hozzájárulásban feltüntetett járműre vonatkozólag.

 

A fentiekre vonatkozó igazgatói utasítás, főigazgatói utasítás megtekinthető.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.