Gyengénlátóknak

Közlekedési engedélyek

2016.11.17

Közlekedési engedélyek a töltéseken való közlekedéshez


 

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet 7.§. (2)-(3) bekezdésének felhatalmazása alapján a kezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken, valamint a Keleti-főcsatorna töltésein való közlekedésre jogosító közlekedési engedélyeket ad ki.

 

A szilárd burkolattal rendelkező, valamint az azzal nem rendelkező töltés (védősáv) használatáért egyaránt fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni.  A szilárd burkolattal el nem látott töltésen közlekedni, csak az illetékes szakaszmérnökség-vezetőjének külön engedélyével lehet.

 

Az árvízvédelmi töltéseken engedéllyel lehet közlekedni: 

a)      segédmotoros kerékpárral/ motorkerékpárral,

b)      lassú járművel,

c)      személygépkocsival,

d)      tehergépjárművel,

e)      valamint állati vontatású járművel.

 

Nem adható engedély: 

a)      sportcélú járműveknek (pld. quad, cross),

b)      díszburkolattal ellátott töltés-szakaszokra,

c)      árvízvédelmi készültség alatt álló szakaszokra,

d)      jármű közlekedésre alkalmatlan töltés-szakaszokra, főleg ha az a töltés állagát is veszélyezteti,

e)      azokra a töltésszakaszokra, amelyekkel párhuzamosan kialakított út áll rendelkezésre,

f)       abban az esetben, ha a megközelíteni kívánt célterület a töltésen és védősávon kívül, más úton is megközelíthető.

 

A közlekedési engedély éves, havi, heti illetőleg eseti időtartamra szólhat.

 

Eseti engedély kizárólag a 3,5 t súlyt meghaladó gépjárművek tulajdonosai részére adható ki, melynek általános mértéke nettó 700,-Ft/km (minimum nettó 1500,-Ft). Indokolt esetben, a gépjármú súlyára, szállítmányára való tekintettel egyedi elbírálás alapján és díjmegállapítás mellett adható ki.

 

Az igazgatóság árvízvédelmi töltésszakaszait az alábbi fenntartási hozzájárulás megfizetése esetén használhatják:

 

Engedély Megnevezés 3,5 t alatti gépjárművek díja (nettó díj)

Motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, lassú jármű, állati vontatású jármű

(nettó díj)
Éves engedély(Ft/km) 700 400

Havi(Ft/km)

 

Minimum (Ft)

100

50
800 400

Heti (Ft/km)

 

Minimum (Ft)

75
60
400 300

 

A fizetendő díjat átutalási postautalványon, vagy készpénzfizetési számlán lehet az igénylés helyén befizetni.

 

Engedélyek kiadásához szükséges iratok:

Minden esetben:

  • a kérelmező:
    • személyi igazolványa
    • lakcímet igazoló hatósági igazolványa
    • a gépjármű forgalmi engedélye,
    • a használni kívánt terület pontos meghatározása.

 

A Keleti-főcsatorna (KFCS) töltésén történő közlekedés estén a fentiekben felsoroltakon túl szükséges:

  • az éves állami horgászjegy és a KFCS-ra vonatkozó éves területi horgászjegy másolati példánya.

 

Az engedély kiadásával kapcsolatban érdeklődni lehet:

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

e-mail: titkarsag@tivizig.hu

telefon: +36 52 410-677

 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Hajdúszoboszlói Szakaszmérnöksége

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 161.

telefon: +36 52 360-792, 361-812

 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Berettyóújfalui Szakaszmérnöksége

4100 Berettyóújfalu, Berettyólapos 1.

telefon: +36 54 402-076,403-076,402-293

 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Polgári Szakaszmérnöksége

4090 Polgár, Hősök útja 98.

Telefon: +36 52 391-367, 573-115, 573-116

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 246. §. (1) e) pontja szerint „ aki az árvízvédelmi töltést vagy a vízkárelhárítási célú tározó töltését jogszabálytól eltérő módon veszi igénybe, járművel engedély nélkül közlekedik, a töltés menti védősávot, a nagyvízi meder területét vagy a parti sávot a jogszabálytól eltérő módon használja, továbbá a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.”

 

A fentiekre vonatkozó igazgatói utasítás, főigazgatói utasítás megtekinthető.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.