Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Nemzeti Települési Szennyvízrogram végrehajtásáról

2016.11.22

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK Irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 17. cikkében foglaltakra tekintettel elkészült Magyarország nemzeti szennyvízprogramjának 2014. december 31-i állapotra felülvizsgált változata.

A Kormány által elfogadott, Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Program) módosítása a Magyar Közlöny 110. számában 2016. július 22-én került közzétételre.

 

A felülvizsgált Program alapozó anyagainak figyelembevételével - az Irányelv 16. cikkében foglaltakra alapozottan - összeállításra került továbbá a 2013. január 1. - 2014. december 31. közötti időszakról készített, Magyarország települési szennyvízelvezetésével, -tisztításával és szennyvíziszap elhelyezésével kapcsolatos helyzetének részletes értékelését tartalmazó Tájékoztató Kiadvány is.

A Tájékoztató Kiadvány 2016. július 8-án az Európai Bizottság részére megküldésre került és az alábbi linken érhető el:

http://www.kormany.hu/download/c/04/c0000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20Kiadv%C3%A1ny.pdf#!DocumentBrowse

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.