Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Országos Környezeti Kármentesítési Program

2011.01.27

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program a földtani közegben és a felszín alatti vizekben hátra maradt, akkumulálódott szennyeződések felderítését, a szennyeződések mértékének feltárását, illetve újabb szennyeződések kialakulásának megakadályozását, a múltból visszamaradt környezeti károk mérséklését vagy felszámolását célzó, az ország egész területére kiterjedő, felelősségi körtől függetlenül, minden kármentesítési feladatot magába foglaló környezetvédelmi program.

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén az alábbi projektek fejeződtek be:

  • Konyár 0102 hrsz.-ú területen kiegészítő tényfeltárás, műszaki beavatkozási terv elkészítése, műszaki beavatkozás
  • Kismarja 0435, 0446, 0473/7 hrsz.-ú területek kiegészítő tényfeltárása, műszaki beavatkozási terv készítése,
  • Püspökladány 087/10 hrsz.-ú terület tényfeltárása, műszaki beavatkozás,
  • Nyírlugos Nagy út és térsége kiegészítő tényfeltárás,
  • Polgári szakaszmérnökség központi telephelyén lévő üzemanyag tároló tartály megszüntetése,
  • Felmentői szivattyútelepen lévő üzemanyag tároló tartály megszüntetése, trafóhely kármentesítése,
  • Alsófutaki szivattyútelepen lévő trafóhely kármentesítése,
  • A TIVIZIG területén lévő állami vízfolyások környezetében illegálisan lerakott kevert, veszélyes és kommunális hulladékok felszámolása a Kondoros csatorna, Tisza balpart, Árkus- főcsatorna mentén.

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén a Kismarja 0435, 0446, 0473/7 hrsz.-ú területeken történt szénhidrogén szennyezés eltávolítására irányuló műszaki beavatkozás jelenleg is folyamatban van.

 

Zárójelentések:

Teljesítési jelentés a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén az állami vízfolyások környezetébe illegálisan lerakott kevert, veszélyes és kommunális hulladékok felszámolásáról pdf.png
Az R&J Termelő Kereskedő és Szolgáltató Kft. területén észlelt felszín alatti szennyeződés feltárására a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 9981/2007 sz. határoza-tában tényfeltárás elvégzését rendelte el. pdf.png
Kismarja, Rózsás major területén feltárt szénhidrogén szennyezés kiegészítő tényfeltárása, műszaki beavatkozási terv pdf.png
Műszaki beavatkozási záródokumentáció a Konyár, külterület 0102 hrsz.-ú ingatlanon észlelt környezetszennyezés műszaki beavatkozási munkáinak eredményéről pdf.png
Konyár, 0102 hrsz. alatt lévő növényvédőszer raktár területén észlelt szennyezés környezetre gyakorolt hatásának kiegészítő tényfeltárása, műszaki beavatkozási terv pdf.png
MŰSZAKI BEAVATKOZÁSI ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ
a Püspökladány külterület 087/10. hrsz. alatti sertéstelepen található szivattyúház környezetében észlelt szénhidrogén-szennyezéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás munkáinak eredményéről
pdf.png
Nyírlugos 88, 89, 90, 92, 95/1-2, 96/1-2, 958, 1057 és 1097 hrsz-ú (cím: Nyírlugos, Nagy u. 63. sz.) területek kiegészítő tényfeltárása pdf.png
TELJESÍTÉSI JELENTÉS A TIKÖVIZIG POLGÁRI KÖZPONTI TELEPHELYÉN, VALAMINT FELMENTŐI SZIVATTYÚTELEPÉN TÖRTÉNT TARTÁLYMEGSZÜNTETÉSHEZ ÉS A FELMENTŐI, ALSÓFUTAKI TRAFÓHELY KÁR-MENTESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN pdf.png
Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.