Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos tájékoztató

2023.07.25

Belső visszaélés-bejelentési rendszer

 

Panasz, vagy közérdekű bejelentés benyújtására az alábbi módokon van lehetőség.

 

1. Szóban:

a) személyesen: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
személyes ügyfélfogadási idő: Hétfő, péntek: 9-12 óra, Szerda: 9-12; 13-15 óra


b) telefonon: 52/ 410-677 telefonszámon

 

2.   Írásban:

a) postai úton: 4001 Debrecen, Pf. 57.

b) faxon: 52/316-662

 

3. Elektronikus úton: titkarsagtivizig.hu

 

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság hatáskörét az alábbi jogszabályok jelölik ki:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

 

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság illetékességi területét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 9. pontja határozza meg.

 

Tájékoztatás a szóban tett közérdekű bejelentésről felvett adatlap másodpéldányának átvételéről

A szóbeli panaszt és a szóbeli közérdekű bejelentést írásba kell foglalni. Közérdekű bejelentés esetén az adatlapról – a megtett intézkedések kivételével- másodpéldányt kell készíteni. A másodpéldány a bejelentő által ügyfélfogadási időben személyesen átvehető; az átvételről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia, és az átvételt igazolnia kell.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.