Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Szennyvízelvezetés- és tisztítás pályázati lehetőségek

2019.04.12

I. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program


A KEHOP konstrukció keretében a pályázati feltételeket a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza.
Itt támogathatóak a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27. ) Korm. rendelet mellékletében szereplő, 2000 lakosegyenérték szennyezőanyag-terhelés feletti agglomerációk települései.

Az éves fejlesztési keretnek 2. prioritása: a települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése.

A KEHOP 2. prioritási tengelyen belül szennyvízelvezetés és –tisztítás szakterületen 864.997.660 EUR forrásösszeg szerepel.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklete tartalmazza a Program éves fejlesztési keretét, míg a 2. melléklet kiemelt projekteket nevesíti.

 

II. Vidékfejlesztési Program

A VP konstrukció keretében a pályázati feltételeket a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza.
Itt pályázhatnak azok a 2000 lakosegyenérték szennyezőanyag-terhelés alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, akik a pályázati kiírásnak megfelelő beruházást terveznek és NEM szerepelnek a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet mellékletében.

 

A VP6-7.2.1.2-16 kódszámon az Egyedi szennyvízkezelésre a felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016.04.22. naptól  2020.04.21. napig van lehetőség.

 

VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.