Gyengénlátóknak

Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács

2017.01.24

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 5. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel az 5/1998. (III.11.) KHVM rendeletre a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság bázisán megalakult a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács. Az 5/2009 (IV.14.) KvVM rendelet hatálybalépését követően a rendeletnek megfelelően újra alakult a testület, melynek összetétele többször módosult a 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozata, majd az azt módosító 1853/2016 (XII. 27.) számú kormányhatározat alapján. 

A Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban Tanács) hatásköre a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság működési területére terjed ki.

A Tanács a Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete. A Tanács a vízgazdálkodásért felelős miniszter részére feladatkörében véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet is ellát. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Jogszabály alapján a Tanács összetétele:

 • vízgazdálkodásért és vízvédelemért felelős miniszter képviselője,
 • működési terület szerinti vízügyi igazgatóság képviselője,
 • illetékes vízügyi hatóság képviselője,
 • illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság képviselője,
 • Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft képviselője,
 • működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság képviselője,
 • népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal képviselője,
 • földművelésügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal képviselője,
 • megyei önkormányzat képviselője
 • működési területen működő, a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium által regisztrált turisztikai desztináció menedzsment szervezet  képviselője
 • TVT működési területét érintő világörökség területi érintettség esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által kijelölt személy
 • megyei agrárkamara képviselője
 • megyei mérnökkamara képviselője
 • megyei iparkamara képviselője
 • működési területen lévő települési önkormányzatoknak a képviselője
 • működési területen működő vízgazdálkodási társulat képviselője
 • működési területen működő víziközmű üzemeltető szervezet képviselője
 • működési területen és annak feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet folytató civil szervezetek képviselője
 • működési területen és annak feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet folytató szakmai-tudományos szervezetek képviselője

 

A Tanács állandó bizottságai:

 

 • Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottság,
 • Vízkárelhárítási, Mezőgazdasági vízgazdálkodási Szakmai Bizottság,
 • Vízellátási és Csatornázási Szakmai Bizottság.

 

A Tanács levelezési e-mail címe: titkarsag@tivizig.hu

Tanács elnöke: Dr. Karvaly Elemér

Levelezési cím: 4025. Debrecen Hatvan u 8-10

 

 

Pályázatírók, Önkormányzatok figyelmébe!

 

Szennyvízelvezetés- és tisztítás pályázati lehetőségek

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.