Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács

2022.02.15

Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén működő Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban Tanács) tevékenységét a 1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat szerint végzi. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács ülésein rendszeresen részt vesz. A Tanács által delegált tag, a részvízgyűjtő szintű feladatok tekintetében véleményez és javaslatokat tesz a Tisza Részvízgyűjtő Tanács irányába. A Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsot a TIVIZIG igazgatója képviseli.

 

A Tanács a feladatait az SZMSZ alapján az éves munkaterv szerint végzi. A munkaterv az aktuális feladatok és a tagok véleménye és javaslata alapján került összeállításra. A Tanács színvonalas és határidőkhöz kötött szakirányú feladatait két szakmai bizottság segíti.

 

Szervezeti-és működési szabályzat

 

A Tanács elnöke Ditrói János nyugalmazott főmérnök


A Tanács felügyelete alatt működő szakmai bizottságok:

  • Vízellátási, Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakmai Bizottság
  • Vízkárelhárítási és Mezőgazdasági vízgazdálkodási Szakmai Bizottság

A Vízellátási, Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakmai Bizottság elnöke Ditrói János.

A Vízkárelhárítási és Mezőgazdasági vízgazdálkodási Szakmai Bizottság elnöke: Nádasi György, a TIVIZIG szakágazati vezetője (tel: 30/5079381, e-mail: nadasi.gyorgytivizig.hu)

 

A Szakmai Bizottságok a munkájukról a Tanács irányába év végén beszámolnak.

 

A Tanács 2022. évi jóváhagyott munkaterve:

1.      TTVT tanácsülés 2022. I. félév

1.1.   Települési csapadékvíz-gazdálkodással kapcsolatos aktuális feladatok

1.2.   Vizeink.hu oldalon megtalálható VGT3 terv ismertetése

1.3.   Egyéb, időközben felmerült feladatok, kérdések megtárgyalása

 

2.     TTVT tanácsülés 2022. II félév

2.4.   Egyéb, időközben felmerült feladatok, kérdések megtárgyalása

 

I.     A Tanács tagjai

A tanács tagjainak száma: 21 fő

 

Belügyminisztérium

 

Kovács Péter

főosztályvezető

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

 

Bara Sándor

igazgató

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

 

Áncsáné Dargó Marianna

közigazgatási tanácsadó

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

Csercsa Attila

környezetvédelmi szakügyintéző

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

 

Bereczki Csaba

ökológiai szakreferens

Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

 

Dr. Gazdig Mária

osztályvezető

Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

 

Topa Zoltán

osztályvezető

Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály

 

Sipos Sándor

kormánytisztviselő

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú – Bihar Megyei Igazgatósága

 

Lukácsné Berke Zita

megyei főfalugazdász

Hajdú – Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

Fülöp Tamás

projektvezető főmérnök

Hajdú – Bihar Megyei Mérnöki Kamara

 

Dr. Karvaly Elemér

okl. építőmérnök

Debreceni Vízmű Zrt.

 

Mester Tibor

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt

 

Simon Zoltán

üzemmérnökség vezető

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési Osztály

 

Dr. Gábor Zsombor

Városüzemeltetési Osztály osztályvezető

Hajdú – Bihar Megyei Önkormányzat

 

Bakó István Zoltán

képviselő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

 

Gömze Sándor

polgármester

Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

 

Korbeák György

ügyvezető

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

 

Halasi Csaba

egyesületi elnök

Debreceni Egyetem, MÉK
Víz és Környezetgazdálkodási Intézet

 

Dr Tamás János

egyetemi tanár

Magyar Hidrológiai Társaság Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete

 

Ditrói János

okl. mérnök

Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Településtervezési és Területrendezési Főosztály, Világörökségi Osztály

 

Dr. Bartha Kinga Erzsébet

osztályvezető

 

A Tanács levelezési e-mail címe:  

 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

e-mail: titkarsagtivizig.hu

 

 

Tanács titkára: Ménesné Óvári Judit szakágazati vezető- TIVIZIG

E-mail: menesnetivizig.hu

Telefon:+36 52 410 677

Mobil:+36 30 201 77 34

 

 

Jelenleg megnyílt pályázati lehetőség, amelyhez a szakmai bizottság véleményt ad:


A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján október 28-án megjelent a TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” felhívás, amely a TOP-2.1.3 folytatásaként csapadékvíz-gazdálkodási tevékenységeket is támogat.

 

A pályázatok benyújtásának feltétele a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok (TVT) előzetes véleményének, majd a kidolgozást követően a végleges véleményének csatolása.

 

Az új pályázati lehetőségekről az alábbi weboldalon tájékozódhat:

 

https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-121-21

 

 

Felhívjuk a figyelmet a „ Kapcsolódó Dokumentumok” címszó alatt letölthető segédletekre, azon belül a TOP_Plusz-1.2.1-21 című könyvtárban található szakmai mellékletekre, melyekben megtalálható a PET útmutató, a TVT előzetes és végleges véleményének sablonja, az „Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) alapjai” című dokumentum és alapfogalmak, amely iránymutatást ad annak megfelelő elkészítésére. Az ITVT kidolgozása az „A) főtevékenység” (kékinfrastruktúra) pályázatok első mérföldkőig történő benyújtásának feltétele.

 

Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv alapjai: 07_ITVT_alapjai.pdf


A kidolgozással kapcsolatos adatok megkéréséhez kérjük keressék meg írásban a TIVIZIG-et a titkarsagtivizig.hu címen!

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.